THỨ HAI, NGÀY 06 THÁNG 02 NĂM 2023 04:36

Bổ nhiệm lại Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1650/QĐ-TTg ngày 29/12/2022 bổ nhiệm lại ông Đoàn Thái Sơn giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 30/12/2022.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn.

Hiện nay, ông Đoàn Thái Sơn được phân công phụ trách công tác pháp chế; công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, thanh tra hành chính, quản lý cấp phép, cơ chế, chính sách an toàn hoạt động ngân hàng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, các dự án hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế.

Ông Đoàn Thái Sơn còn phụ trách hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thanh tra, giám sát ngân hàng (trừ các dự án hỗ trợ kỹ thuật và hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tài chính vi mô, bảo hiểm tiền gửi) và chỉ đạo xây dựng, trình duyệt, triển khai Phương án xử lý các ngân hàng yếu kém...

THÀNH NAM

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh