Bộ Nội vụ: Đề nghị các tỉnh muốn hợp nhất sở, ngành phải đăng ký với Bộ

09:21 - 21/09/2019
Bộ Nội vụ: Đề nghị các tỉnh muốn hợp nhất sở,  ngành phải đăng ký với Bộ

Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh, thành đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các sở ngành, phòng ban, sau khi Ban Thường vụ cấp tỉnh thống nhất.

Trả lời câu hỏi của VietNamNet về việc sáp nhập sở ngành tại họp báo thường kỳ Bộ Nội vụ chiều qua (ngày 20/9), Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, đây nội dung được Bộ xây dựng dự thảo và lấy ý kiến từ rất sớm (tháng 5/2018).

Bộ Nội vụ: Đề nghị các tỉnh muốn hợp nhất sở,  ngành phải đăng ký với Bộ - Ảnh 1.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh

2 nghị định 24 và 37 về tổ chức các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện (sở ngành, phòng ban) đã được Bộ hoàn thiện và gửi Bộ Tư pháp thẩm định 4 lần. Các đề xuất của Bộ Nội vụ đều được Bộ Tư pháp thẩm định phù hợp với các quy định của pháp luật.

'Hiện nay, do còn nhiều ý kiến khác nhau của các bộ ngành, địa phương trong việc hợp nhất, sáp nhập, thí điểm một số cơ quan nên Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu', Thứ trưởng Thăng lý giải.

Theo ông Thăng, về khung các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, tức là tổng số sở ngành hiện nay đã được quy định từ 17 - 21 đơn vị, còn ở cấp huyện từ 10 - 13 phòng ban.

Dự thảo sửa đổi 2 nghị định sẽ xem lại khung này như thế nào cho phù hợp trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập một số sở ngành, phòng ban, đồng thời chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung quy định về tiêu chí thành lập tổ chức cơ quan chuyên môn đặc thù; các tổ chức cơ cấu bên trong sở, phòng, cục như thế nào…

Ngoài ra, Nghị quyết 18, TƯ 6 về sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả có yêu cầu nghiên cứu, cơ cấu lại bộ máy bên trong các bộ ngành cho phù hợp với Chính phủ trong nhiệm kỳ tới.

Chính vì vậy, sắp tới 'chúng ta sẽ làm tổng thể cả TƯ và địa phương cho phù hợp'.

Thông tin thêm về vấn đề này, ông Vũ Đăng Minh - Chánh văn phòng Bộ Nội vụ cho biết, về thí điểm sáp nhập các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, Bộ Nội vụ đang dự thảo văn bản báo cáo Bộ Chính trị về việc hoàn thiện các quy định liên quan đến tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kết luận số 34-KL/TW. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện (sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ cấp tỉnh).

Về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tính đến ngày 17/9/2019, Bộ Nội vụ đã nhận được Phương án tổng thể của 44/46 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó đã có 19 tỉnh, thành phố gửi Đề án chi tiết và Bộ Nội vụ đã tổ chức thẩm định cho 12 tỉnh (ngày 21, 22/9 Bộ Nội vụ tiếp tục tổ chức thẩm định cho 07 tỉnh còn lại). Đồng thời, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ đề án của 2 tỉnh Bắc Giang và Thanh Hóa.

MINH CHÂU (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›