Bộ Xây dựng tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng

10:20 - 07/09/2019
Bộ Xây dựng tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng

Ngày 3/9/2019, Bộ Xây dựng ra Chỉ thị 03/CT-BXD về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Để chấn chỉnh những tồn tại và chủ động phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 03/09/2019 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, trong đó yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc tập trung chỉ đạo, khẩn trương triển khai các nội dung:

Một, quán triệt, thực hiện nghiêm túc những công việc công chức, viên chức không được làm theo quy định của pháp luật, tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả trình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng - Ảnh 2.

Hai, rà soát, bổ sung các kế hoạch, giải pháp cụ thể thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phòng chống tham nhũng vặt, thực hiện trách nhiệm, kỷ cương, đạo đức, văn hóa trong thực thi công vụ.

Ba, tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu như: Giám sát quy chế làm việc, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý cán bộ, phát huy vai trò của các tổ chức, quần chúng, các cơ quan báo chí trong giám sát hoạt động công vụ, thực hiện tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham nhũng, cán bộ công chức chủ động nâng cao năng lực thực thi công vụ.

PHƯƠNG ANH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›