Cà Mau: Nhiều giải pháp gỡ khó cho chương trình việc làm năm 2018

18:32 - 27/01/2018

Năm 2018 tỉnh Cà Mau đề ra mục tiêu tạo việc làm tăng thêm cho 38.000 lao động, trong đó đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm khi học nghề khoảng 10.000 lao động.

 

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, ngành LĐ-TB&XH tỉnh đã đề ra 7 giải pháp để thực hiện. Trước hết là cần tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, tạo chuyến biến nhận thức và giải quyết việc làm cho người lao động, các doanh nghiệp, các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội. Cùng với đó, tỉnh sẽ đa dạng các loại hình, ngành nghề đào tạo, nâng cao chất lượng lao động đảm bảo phù hợp tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong ngoài tỉnh.

 

Tư vấn và giới thiệu việc làm cho người lao động ở địa phương

Cà Mau sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, tăng dần tỷ lệ lao động có việc làm trong tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đồng thời sử dụng quỹ quốc gia về việc làm đúng mục đích, theo hướng tập trung, kịp thời và có hiệu quả. Khuyến khích, thực hiện tốt các hoạt động đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Phát triển thị trường lao động, xây dựng và thực hiện đồng bộ hệ thống thông tin thị trường lao động. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức các cấp và tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện công tác giải quyết việc làm.

 

Tăng cường đưa người lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài

 

Với tổng nguồn kinh phí thực hiện chương trình 53,560 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh: 31,070 tỷ đồng, Cà Mau sẽ tạo việc làm từ chương trình phát triển kinh tế - xã hội và cho vay vốn vau ưu đãi để tạo việc làm tại địa phương là 18.000 lao động. Tạo việc làm từ hoạt động tuyển dụng, cung ứng lao động cho các khu công nghiệp ngoài tỉnh là 19.900 lao động. Tạo việc làm từ hoạt động tuyển chọn, cung ứng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng là 100 lao động.

Đây được coi là sự đột phá trong trong công tác lao động và việc làm ở Cà Mau năm 2018. Khi thực hiện thành công chương trình sẽ góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao đời sống người dân.

VIỆT QUANG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›