Cà Mau: Thành lập Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

16:49 - 29/07/2020
Cà Mau: Thành lập Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

Cà Mau áp dụng nhiều mô hình giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả.

(Dân sinh) -Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký Quyết định thành lập Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Cà Mau.

Theo đó, Văn phòng thường trực có chức năng tham mưu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) và giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cà Mau trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng thường trực đặt tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, được sử dụng con dấu của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau để giao dịch.

Văn phòng thường trực có các nhiệm vụ, quyền hạn sau: Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh; Tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ và giám sát tình hình thực hiện vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để thực hiện giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình trên địa bàn tỉnh; Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo tỉnh trong việc đôn đốc tiến độ triển khai nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo và tiến độ thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh để báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh.

Chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban Chỉ đạo tỉnh; dự thảo thông báo kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo tỉnh và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác giảm nghèo bền vững cho đội ngũ cán bộ các cấp…

Về cơ cấu tổ chức có Chánh Văn phòng và 2 Phó Chánh Văn phòng. Biên chế của Văn phòng thường trực được cấp có thẩm quyền giao nằm trong tổng số biên chế đã giao cho Sở LĐ-TB&XH tỉnh.

Kinh phí hoạt động của Văn phòng thường trực do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định, được bố trí trong kinh phí thường xuyên của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau.

XT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›