CHỦ NHẬT, NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2021 01:45

Cả nước xảy ra hơn 360 vụ cháy nổ trong tháng 4/2018

Theo thông tin từ Bộ Công an, trong tháng 4/2018, toàn quốc xảy ra 363 vụ cháy, làm chết 20 người, và bị thương 71 người.

 

Thực hiện Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước, theo lịch phổ biến thông tin thống kê của Bộ Công an, Văn phòng Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông; cháy, nổ tháng 4/2018 (từ ngày 16/03/2018 đến ngày 15/4/2018).

Trong tháng 4, cả nước đã xảy ra 363 vụ cháy, làm chết 20 người, bị thương 71

Cụ thể, trong tháng 4/2018, toàn quốc xảy ra 1.346 vụ tai nạn giao thông, làm chết 639 người, bị thương 1.009 người. So với tháng 3/2018: tăng 20 vụ (1,51%), giảm 4 người chết (0,62%) và giảm 101 người bị thương (9,1%).
Về tình hình cháy, nổ, theo Bộ Công an, toàn quốc xảy ra 363 vụ cháy, làm chết 20 người, bị thương 71 người, tài sản thiệt hại ước tính 426,49 tỷ đồng. So với tháng 3/2018, giảm 2 vụ, tăng 13 người chết và tăng 64 người bị thương.
bên cạnh đó, cả nước cũng xảy ra 5 vụ nổ, làm 1 người chết và 4 người bị thương. So với tháng 3/2018, số vụ bằng tháng trước, giảm 2 người chết, tăng 4 người bị thương.

THÀNH NAM

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh