Từ 21/5, Công an một số xã, phường, thị trấn đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức. Theo đó, người dân có thể thực hiện theo quy trình, thủ tục, các bước đăng ký, bấm biến số xe máy tại Công an xã như sau.

Empty

Từ 21/5, theo Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Công an cấp huyện được tổ chức đăng ký xe ô tô; Công an xã, phường, thị trấn (Công an cấp xã) đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức.

Để Công an xã, phường được trao quyền như đã nêu ở trên, địa phương đó phải đáp ứng đủ điều kiện: Trong 3 năm liền kề gần nhất, địa phương có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong 1 năm thì Công an xã sẽ được thực hiện đăng ký và cấp biển số xe gắn máy.

Người dân có thể thực hiện theo quy trình, thủ tục, các bước đăng ký, bấm biến số xe máy tại Công an xã như sau:

trang
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Tác giả: Đồ hoạ TRẦN HUYỀN

28/04/2022