Từ ngày 1/1/2022, Nghị định 105/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống ma túy 2021 có hiệu lực thi hành, trong đó, quy định các nguyên tắc khi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với một số đối tượng.

Empty
Empty
Empty
Empty

Tác giả: TRẦN HUYỀN