Các mốc thời gian quan trọng về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Dân sinh) - Để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG. Kế hoạch này nêu rõ 16 mốc thời gian quan trọng trong kỳ bầu cử này.
Các mốc thời gian quan trọng về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 1.

 

TRẦN HUYỀN