THỨ BẨY, NGÀY 20 THÁNG 08 NĂM 2022 03:27

Các mốc thời gian thí sinh cần đặc biệt lưu ý của tuyển sinh đại học năm 2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 2598/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022. Theo đó, thí sinh cần đặc biệt lưu ý các mốc thời gian quan trọng như đăng ký nguyện vọng, điều chỉnh nguyện vọng, xác nhận nhập học...
Empty
Empty

Đồ họa TRẦN HUYỀN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh