THỨ HAI, NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 2023 05:08

Các phương tiện được miễn phí sử dụng đường bộ

Miễn phí sử dụng đường bộ đối người nộp phí cho các phương tiện được quy định tại Điều 3 Thông tư 70/2021/TT-BTC, cụ thể như sau.
infographic 7

Đồ họa TRẦN HUYỀN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh