THỨ TƯ, NGÀY 08 THÁNG 02 NĂM 2023 02:40

Cách chức Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết, Giám đốc Sở Y tế Quách Ái Đức vừa ký Quyết định số 104/QĐ-SYT thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Bình Phước) bằng hình thức cách chức.

Theo đó, lý do ông Nguyễn Văn Sáu đã vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 18 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; đã bị xử lý kỷ luật về mặt Đảng theo Quyết định số 42-QĐ/UBKTTU ngày 10/3/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước. 

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước kết luận Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát để một số cán bộ, nhân viên Trung tâm vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc mua vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước.

 Đồng chí Nguyễn Văn Sáu với vai trò là Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cùng chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ngoài ra, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Văn Sáu còn vi phạm Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những vi phạm nêu trên là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng nơi đồng chí công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy bộ phận Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2022 bằng hình thức khiển trách và đồng chí Nguyễn Văn Sáu bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Sở Y tế chỉ đạo, xem xét, xử lý các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến các vi phạm trên.

PL

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh