THỨ BA, NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2022 11:20

Cách đăng ký tài khoản BHXH điện tử cho người dưới 15 tuổi

Theo Công văn 4887/BHXH-CNTT của Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM ngày 27/8/2022 về việc cập nhật bổ sung số Căn cước công dân (CCCD)/mã định danh cá nhân (ĐDCN) của người tham gia trong Cơ sở dữ liệu (CSDL) BHXH Việt Nam quản lý và cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID, việc đăng ký tài khoản BHXH điện tử cho người dưới 15 tuổi (người được giám hộ) được hướng dẫn như sau.
Untitled

Bước 1: Truy cập vào Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn.

Đăng nhập tài khoản của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ (gọi tắt là người giám hộ). Lựa chọn chức năng Đăng ký cho con.

Bước 2: Cập nhật đầy đủ các thông tin của người được giám hộ theo yêu cầu tại biểu mẫu đăng ký trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam (theo mẫu số 01): Họ tên, mã số BHXH, số định danh cá nhân.

Thông tin định danh cá nhân, mối quan hệ giữa người giám hộ và người được giám hộ sẽ được tự động xác thực với CSDL quốc gia về dân cư:

- Trường hợp thông tin xác thực với CSDL quốc gia về dân cư không chính xác, Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam hiển thị thông báo để cá nhân đính kèm bản chụp Giấy khai sinh hoặc Thông báo của cơ quan Công an về số ĐDCN và thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư rồi thực hiện tiếp Bước 3.

- Trường hợp các thông tin kê khai được xác thực chính xác, cá nhân thực hiện tiếp Bước 3.

Bước 3: Gửi hồ sơ đăng ký:

Người giám hộ gửi hồ sơ đăng ký GDĐT (Tờ khai điện tử theo mẫu số 01) của người được giám hộ đến Hệ thống Giao dịch BHXH điện tử, nhập mã xác thực (OTP) được gửi tới phương tiện xác thực của người giám hộ để xác nhận gửi hồ sơ.

Tờ khai sẽ được gửi đồng thời đến phương tiện xác thực của người giám hộ để phục vụ cho việc theo dõi, in và xác nhận thông tin đăng ký với cơ quan BHXH.

Bước 4: Tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ:

- Trường hợp thông tin định danh cá nhân, mối quan hệ của người giám hộ với người được giám hộ:

Được xác thực chính xác với CSDL quốc gia về dân cư, Hệ thống sẽ tự động phê duyệt hồ sơ và gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương tiện xác thực đã đăng ký của người giám hộ chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ.

- Trường hợp thông tin định danh cá nhân, mối quan hệ của người giám hộ với người được giám hộ không xác thực được với CSDL quốc gia về dân cư: 

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu các thông tin kê khai với giấy tờ kèm theo (Giấy khai sinh hoặc Thông báo của cơ quan Công an về số ĐDCN và thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư) của người được giám hộ, thông tin đã được phê duyệt của người giám hộ và thông tin có trong dữ liệu quản lý của ngành BHXH Việt Nam:

+ Trường hợp hồ sơ được chấp nhận:

Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương tiện xác thực đã đăng ký của người giám hộ chậm nhất 15 phút sau khi thông tin kê khai được đối chiếu, xác thực.

Cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử với cơ quan BHXH đã được cấp lần đầu và thay đổi mật khẩu ít nhất 6 (sáu) tháng một lần để đảm bảo an toàn, bảo mật.

+ Trường hợp hồ sơ không chấp nhận: 

Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng phương thức GDĐT đến phương tiện xác thực đã được đăng ký của người giám hộ chậm nhất 15 phút sau khi hồ sơ được đối chiếu, xác thực;

Người giám hộ căn cứ thông báo không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử của cơ quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất hoặc Tổng đài 19009068 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

BP (tổng hợp)

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh