Theo khoản 4 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đồng đến 6 triệu đồng đối với hành vi thế chấp, cầm cố, nhận cầm cố Giấy CMND, CMND/CCCD.

Empty
Empty

Tác giả: TRẦN HUYỀN