THỨ HAI, NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2023 06:05

Cán bộ tại Thừa Thiên Huế bắt đầu ngày làm việc mới từ 8h sáng

Ngày 22/8, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành quyết định về việc quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh.
z3403516390937_17c4d3a4bbe02e07fccaf531cdb55936

Theo quyết định nêu trên, thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế: buổi sáng từ 8h đến 11h30; buổi chiều từ 13h đến 17h30.

Quy định này áp dụng cho các đối tượng bao gồm: các cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã; các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động có tính chất hành chính; tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động mang tính chất hành chính. 

Đối với các trường học, các cơ sở giáo dục đào tạo, bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế điều chỉnh thời gian làm việc phù hợp. 

Đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cấp xã làm việc buổi sáng bắt đầu từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h đến 17h. 

Đối với các cơ quan công an, quân đội, biên phòng, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, căn cứ vào thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định thời gian làm việc phù hợp theo thẩm quyền. 

Quy định gian làm việc hành chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được áp dụng từ ngày 1/9/2022.

CT

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh