THỨ TƯ, NGÀY 18 THÁNG 05 NĂM 2022 03:53

Cần Thơ: Cải cách hành chính tạo nhiều đột phá trong ngành LĐ-TB&XH

Năm 2018, ngành LĐ-TB&XH thành phố Cần Thơ đã triển khai hiệu quả các hoạt động của ngành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Qua đó góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thành phố. Đặc biệt, công tác Cải cách hành chính (CCHC) đã được tháo gỡ, tạo ra cơ chế thông thoáng, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc cho người dân.

 

Xóa bỏ “ rào cản” một cửa liên thông

Thời gian qua, Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ đã ban hành văn bản chỉ đạo nhằm mục đích tăng cường công tác CCHC, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; công khai, minh bạch các quy định của Nhà nước; đồng thời bố trí công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc phụ trách “ bộ phận một cửa” và chọn làm khâu đột phá trong CCHC.

Nhờ đó, trong năm 2018 ngành LĐ-TB&XH TP. Cần Thơ đã tạo được những con số thật ấn tượng; Cụ thể: Đã giải quyết việc làm cho 63.669 lao động, đạt 126% kế hoạch năm, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển mới và đào tạo nghề nghiệp cho 46.677 người, đạt 101,47% so với kế hoạch năm 2018, tăng 12,42% so với năm 2017. Các quận, huyện tổ chức được 140 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn (đạt 100% kế hoạch năm 2018) với 4.765 học viên. Giải quyết nhanh gọn chế độ cho 6.829 đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên.

 

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH- Bà Nguyễn Thị Hà tham dự lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 tại TP.Cần Thơ.

 

Bà Trần Thị Xuân Mai – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. Cần Thơ cho biết: Xác định công tác Cải cách hành chính là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân tiếp cận các dịch vụ công do Sở thực hiện. Hằng năm, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội TP.Cần Thơ đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo tới các phòng chuyên môn trực thuộc Sở, các công chức, viên chức, người lao động, xây dựng và thực hiện kế hoạch Cải cách hành chính và kiểm tra Cải cách hành chính. Công khai đầy đủ các quy định, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên trang Thông tin điện tử của Sở ( http://cantho.gov.vn) và bộ phận Tiếp công dân của các Đơn vị.

Đồng thời, Sở LĐ-TB&XH thành phố Cần Thơ đã ứng dụng khá tốt phần mềm Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với 56 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động ngoài nước; lĩnh vực An toàn lao động - Vệ sinh lao động; lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội; lĩnh vực Lao động, Tiền lương, tiền công; lĩnh vực Người có công; lĩnh vực Bảo trợ xã hội; lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp; lĩnh vực Việc làm; lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp và 02 thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc lĩnh vực Việc làm.

GĐ Sở LĐ-TB&XH TP. Cần Thơ Trần Thị Xuân Mai trao quà cho các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

 

Ngoài ra, Sở còn trang bị máy tính dành cho cá nhân và doanh nghiệp sử dụng để tra cứu thông tin, đăng nhập trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trang bị camera để bảo về an ninh và đặt biệt là camera giám sát công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tham mưu ban hành Công văn về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành LĐ-TB&XH đến năm 2020.

Bên cạnh đó, Sở đã trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 03 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với 46 thủ tục hành chính mới, 14 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Việc làm; lĩnh vực Lao động - Tiền Lương - Tiền công; lĩnh vực An toàn lao động - Vệ sinh lao động; lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội; lĩnh vực Bảo trợ xã hội; lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp; lĩnh vực Trẻ em.

Tiếp tục với nhiều đột phá trong năm 2019

Qua thực hiện cơ chế "Một cửa liên thông", việc liên hệ giải quyết hồ sơ giữa Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả với các Phòng chuyên môn, tổ chức, cá nhân và giữa các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở được phối hợp chặt chẽ, kịp thời. Việc hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở, tạo nhiều thuận lợi, tiết kiệm được thời gian và công sức của tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết về thủ tục hành chính.

Nhờ vậy, năm qua, Sở LĐ-TB và XH TP. Cần Thơ đang thực hiện 132 thủ tục hành chính và 132 Quy trình ISO: Trong đó thủ tục mức độ 2 là 70 thủ tục; thủ tục mức độ 3 có 60 thủ tục và thủ tục mức độ 4 là 02 thủ tục. Đến ngày 28/12/2018, Sở đã tiếp nhận 12.108 hồ sơ thủ tục hành chính; xử lý trước hạn 11.470 hồ sơ (đạt tỷ 94,73%); đúng hạn: 18 hồ sơ; còn trong thời gian xử lý: 620 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 5,12%) và  không có hồ sơ trễ hạn theo quy định.

Hoạt động CCHC tại các Đơn vị trực thuộc Sở cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Đơn cử như tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, đã đẩy mạnh CCHC trong công tác Tư vấn, giới thiệu việc làm, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Để người lao động và doanh nghiệp tìm được thông tin về lĩnh vực lao động, việc làm, trung tâm thực hiện tốt vai trò cầu nối. Trên Cổng thông tin điện tử của Trung tâm đã cập nhật thường xuyên, đầy đủ tin, bài viết về thị trường lao động; nhu cầu tuyển lao động của doanh nghiệp, nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động; thông báo lịch mở Sàn giao dịch việc làm trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Bên cạnh đó, Cổng thông tin điện tử của Sở thường xuyên được cập nhật thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. "Công tác CCHC của đơn vị ngày càng được củng cố, hoàn thiện, tạo bước chuyển biến căn bản trong quan hệ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và giữa các cơ quan hành chính với công dân, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc", bà Trần Thị Xuân Mai cho hay.

Thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ tiếp tục tăng cường khai thác dịch vụ hành chính công mức độ 3 ở các lĩnh vực Lao động, Tiền lương và An toàn lao động, ứng dụng chữ ký số. Xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và Kế hoạch áp dụng ISO trong hoạt động của đơn vị, nhằm hỗ trợ tích cực cho việc quản lý, kiểm tra, điều hành, dễ dàng truy xuất, khai thác hồ sơ tài liệu.

Phối hợp Trung tâm Công nghệ phần mềm đã tổ chức tập huấn và áp dụng phần mềm Một cửa điện tử liên thông trong tháng 12 năm 2018; đưa vào sử dụng chính thức tháng 01 năm 2019. Tiếp tục thực hiện ứng dụng chữ ký số trong các văn bản hành chính giữa các Sở, Ban, Ngành, Cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố và tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhất là trong nội bộ ngành.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. Cần Thơ Trần Thị Xuân Mai tặng giấy khen cho các tập thể làm tốt công tác xã hội

 

 Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hủy bỏ TTHC. Tạo điều kiện cho công chức, viên chức tham gia học tập nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng hỗ trợ khác.

Bước sang năm 2019, ngoài việc tiếp tục tạo những đột phá trong công tác CCHC, Sở LĐ– TB&XH TP. Cần Thơ đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết tốt như: Giải quyết việc làm cho 50.250 lao động, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển mới và đạo tạo nghề nghiệp cho 48.000 người. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,5%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 58%.

 Cần Thơ tập trung nâng dần tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản; nâng cao mức sống, thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo; phấn đấu đến cuối năm 2019 giảm 0,78% tỷ lệ hộ nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,75% so với hộ dân; giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số, tương ứng 193 hộ; hạ tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số xuống còn 4,15% so với hộ dân tộc thiểu số; 95% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT và được khám chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.

PHA LÊ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh