Cần Thơ: Đẩy mạnh công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới

21:39 - 30/07/2019

Trong những năm qua, Cần Thơ đã dành nhiều nguồn lực, tập trung đẩy mạnh công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) và bình đẳng giới. Theo đó, trong năm 2018, Cần Thơ có tỉ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt 15,09%, tăng 4,19% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015, cấp quận, huyện đạt 18,76% , tăng 4,48 % so với nhiệm kỳ 2010 - 2015.

 

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Cần Thơ Trần Thị Xuân Mai cho biết, năm 2018, công tác VSTBPN và bình đẳng giới đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó triển khai chủ trương, chính sách, pháp luật, chương trình liên quan tới công tác VSTBPN và bình đẳng giới, đồng thời tổ chức và hoạt động thường xuyên của Ban VSTBPN.

Về công tác tổ chức, Ban VSTBPN thành phố và cơ sở được củng cố, kiện toàn tổ chức đáp ứng  yêu cầu nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 28/2/2018 của UBND thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Ban VSTBPN thành phố Cần Thơ. Ban VSTBPN 9/9 quận, huyện và 85/85 xã, phường, thị trấn đều xây dựng kế hoạch hoạt động theo Chương trình công tác, hướng dẫn hàng năm của UBQG VSTBPN Việt Nam và Ban VSTBPN thành phố. Ban VSTBPN các sở, ngành thành phố được củng cố, kiện toàn: 18 đơn vị. Đặc biệt, Ban VSTBPN các cấp đều được cấp kinh phí hoạt động tùy theo tình hình thực tế tại các địa phương.

Thường xuyên tổ chức công tác tuyên truyền, tập huấn về bình đẳng giới và VSTBPN, xây dựng và triển khai Kế hoạch liên tịch thông tin, truyền thông về bình đẳng giới trên các báo, đài trung ương và địa phương. Đặc biệt, phối hợp Bộ LĐ-TB&XH tổ chức thành công Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cấp quốc gia năm 2018 với Chủ đề “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”. Phối hợp Thành đoàn Cần Thơ tổ chức văn nghệ, 100 sinh viên nhảy lasmot và chạy xe đạp tuyên truyền trên các tuyến đường chính của trung tâm thành phố Cần Thơ hưởng ứng Tháng hành động.

Bên cạnh đó, tổ chức Hội thi Tuyên truyền tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới năm 2018 với 120 đại biểu tham dự; 8 đội đại diện Ban VSTBPN các quận, huyện tham dự Hội thi trình diễn các tiểu phẩm phản ánh những vấn đề trong thực hiện bình đẳng giới.

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 120 cán bộ làm công tác bình đẳng giới và VSTBPN các quận, huyện và xã, phường, thị trấn. Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, các thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng tại thành phố và quận, huyện, treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền và tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn. 9/9 quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động với các hoạt động: Hội thi, hội thảo, truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Đồng thời, vận động các mạnh thường quân tổ chức thăm, tặng quà cho 250 phụ nữ và trẻ em gái nghèo với tổng trị giá 250.000.000 đồng. Đặc biệt tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá tình hình nữ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành và các quận, huyện nhằm tham mưu Thành ủy, UBND trong công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ nữ bổ sung giữa nhiệm kỳ, cũng như quy hoạch nguồn cán bộ nữ cho nhiệm kỳ mới.

Hội thảo chia sẻ kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới do Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Cần Thơ tổ chức.

 

      Ban VSTBPN thành phố Cần Thơ đã phối hợp Sở LĐ-TB&XH và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện triển khai Luật Bình đẳng giới, Chiến lược và Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới. Về công tác cán bộ nữ đã tham mưu, đề xuất xây dựng và thực hiện các chính sách nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, pano, ap phich, băng rôn, tờ rơi, tài liệu... về Nghị quyết số 11-NQ/TW, Luật Bình đẳng giới, Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới. Tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 tăng cao. Theo đó, cấp thành phố có 8/53 chị được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, đạt tỷ lệ 15,09% (tăng 4,1 %  so với nhiệm kỳ 2010 - 2015. Cấp quận/huyện có 97/517 chị được bầu vào BCH, đạt tỷ lệ 18,76% , tăng 4,48% so với nhiệm 2010 - 2015. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng cấp cơ sở: 844/3.716, chiếm 22,71%. Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tỷ lệ nữ tham gia Đại biểu Quốc hội khóa XIV: 2/7 đạt tỷ lệ 28,57%; 68% Ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ; 70% cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Công tác cán bộ nữ ngày càng được các cấp ủy quan tâm.

Công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tổ chức triển khai mô hình “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới tại xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ” và đã thành lập được 7 câu lạc bộ ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới (1 CLB/ấp); 7 tổ phòng, chống bạo lực giới (1 tổ/ấp) và 7 địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh tại cộng đồng. Thực hiện triển khai thí điểm mô hình địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh tại xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ… Tuy nhiên, nhận thức về phòng chống bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới của một bộ phận cán bộ và nhân dân còn hạn chế. Người bị bạo lực chưa mạnh dạn và cam chịu, không dám tố cáo hành vi bạo lực.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Trần Thị Xuân Mai cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 57/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Thông báo Kết luận số 196-TB/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới” theo Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 28/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. Cần Thơ trao trang thiết bị hoạt động cho CLB phường Thới Thuận

 

Nâng cao năng lực thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; tiếp tục xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành để thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; Ttếp tục phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ...

THIÊN HƯỚNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›