CHỦ NHẬT, NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2021 11:46

Cắt giảm 122 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Quyết định số 700/QĐ-BNN-VP ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 

comment" style="text-align: center;">Thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp được cắt giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân

 

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn có tổng số 386 thủ tục hành chính: 248 thủ tục hành chính cấp trung ương, 106 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 18 thủ tục hành chính cấp huyện, 8 thủ tục hành chính cấp xã và 6 thủ tục hành chính cơ quan khác.

Số thủ tục hành chính được cắt giảm là 122 thủ tục: cấp trung ương giảm 71 thủ tục (từ 319 xuống còn 248 thủ tục); cấp tỉnh giảm 31 thủ tục (từ 137 xuống còn 106 thủ tục); cấp huyện giảm 20 thủ tục (từ 38 xuống còn 18 thủ tục); cấp xã giảm 4 thủ tục (từ 14 xuống còn 8 thủ tục).

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh