Chế độ trợ cấp thôi việc đối với viên chức

10:11 - 07/08/2017

Ngày 27/8/2015, mẹ của ông Huỳnh Tấn Phát (An Giang) nhận quyết định nghỉ việc khi đủ 55 tuổi nhưng chưa đủ 20 đóng BHXH. Căn cứ Điều 38 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, Phòng Giáo dục TP. Châu Đốc cho biết, mẹ ông không được trợ cấp thôi việc vì không có đơn xin thôi việc.

 

Ông Phát muốn hỏi, Phòng Giáo dục cho mẹ ông nghỉ việc khi mẹ ông không làm đơn xin thôi việc thì có đúng không? Mẹ ông có được trợ cấp thôi việc không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh An Giang có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 187 Bộ Luật Lao động về tuổi nghỉ hưu “Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi”. Mẹ của ông Huỳnh Tấn Phát đã đủ 55 tuổi (tức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định) nên cơ quan quản lý thực hiện thủ tục hưu trí đối với mẹ ông là phù hợp quy định của Bộ luật Lao động và Luật Viên chức.

Điểm 1 Công văn số 2806/BNV-CCVC ngày 29/6/2015 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn giải quyết công tác chuyên môn, có hướng dẫn như sau: “Công chức đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 187 Bộ luật Lao động thì được nghỉ việc và hưởng lương theo quy định tại Điều 54 Luật BHXH hoặc hưởng BHXH một lần theo quy định tại Điều 60 Luật BHXH, không giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức”.

Do đó, trường hợp mẹ của ông Huỳnh Tấn Phát không thuộc đối tượng chi trả chế độ trợ cấp thôi việc theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

(Chinhphu.vn)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›