Chuyện đời, chuyện nghề

(Dân sinh) - Là nhà báo, ai cũng có niềm vui, nỗi buồn và những kỷ niệm trong nghề. Cái mà tôi muốn khẳng định ở đây là sự dấn thân, đóng góp cho nghề. Là nhà báo không quan trọng là phóng viên của một tờ báo lớn hay nhỏ. Quan trọng là phải luôn giữ cho mình cái tâm trong sạch và một bầu nhiệt huyết.

21/06/2021 19:40

Chuyện đời, chuyện nghề