THỨ SÁU, NGÀY 27 THÁNG 05 NĂM 2022 10:54

Hướng dẫn tra cứu số sổ hộ khẩu online

Theo quy định của Luật Cư trú, khi người dân thực hiện các thủ tục dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu thì sẽ bị thu hồi sổ hộ khẩu. Vậy trong trường hợp đó mà người...
52 phút trước
Hướng dẫn tra cứu số sổ hộ khẩu online
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh