Những đồ vật nên được thay mới

Bạn thường vứt bỏ các thực phẩm đã hết hạn sử dụng vì chúng có thể gây hại cho sức khỏe. Nhưng thực tế, ngôi nhà của bạn vẫn còn những đồ vật khác nên được đưa vào giỏ rác.

01/11/2020 05:54

Những đồ vật nên được thay mới