Rời Facebook để tìm năng lượng tích cực

(Dân sinh) - GS Ngô Bảo Châu đã đăng lời tạm biệt những người bạn ảo trên Facebook, ngày 27/6, đồng thời cho biết ông sẽ đóng cửa trang Facebook cá nhân.

07/07/2021 19:53

Rời Facebook để tìm năng lượng tích cực