Chính phủ ban hành mức học phí mới

06:18 - 06/10/2015

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 86/2015 về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí nhập học từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Nghị định này có hiệu lực từ 1/12/2015.

Theo đó, khung học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2015-2016 được quy định 60.000-300.000 đồng/tháng/học sinh đối với khu vực thành thị; 30.000-120.000 đồng/tháng/học sinh đối với khu vực nông thôn và 8.000-60.000 đồng/tháng/học sinh đối với miền núi.

Từ năm học 2016-2017 trở đi, học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hằng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo. HĐND cấp tỉnh quy định mức học phí cụ thể hằng năm phù hợp với thực tế của địa phương.

Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chất lượng cao chủ động xây dựng mức học phí tương xứng để trang trải chi phí đào tạo trình UBND cấp tỉnh phê duyệt thực hiện.

Cũng theo nghị định trên, mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ ĐH tại các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư áp dụng theo các khối ngành, chuyên ngành đào tạo từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 (kể cả các cơ sở giáo dục ĐH được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động).

Mức học phí ĐH sẽ được tăng lên mức 2.050.000/tháng đối với ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông lâm thủy sản.

Khối ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn du lịch mức học phí tăng lên mức 2.400.000/tháng. Còn đối với ngành y, dược học phí sẽ tăng lên mức 5.050.000/tháng.

Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên

Còn mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ ĐH tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư áp dụng theo các khối ngành, chuyên ngành đào tạo tăng lên mức 980.000/tháng đối với ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông lâm thủy sản. Khối ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn du lịch mức học phí tăng lên mức 1.170.000/tháng. Còn đối với ngành y, dược học phí sẽ tăng lên mức 1.430.000/tháng.

Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên

Nghị định cũng quy định mức trần học phí đối với đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

Mức trần học phí với các chương trình đào tạo đại trà cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư.

Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên

Mức trần học phí đối với các chương trình đại trà trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập chưa đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và đầu tư.

Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên

Theo Huy Hà/PLO.VN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›