THỨ BA, NGÀY 05 THÁNG 07 NĂM 2022 02:22

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 6/2022

Điểm mới về an toàn trong thi công xây dựng, Hướng dẫn chuyển tiếp khi xử lý khiếu nại trong Công an nhân dân, Điều chỉnh thời gian sử dụng ca bin học lái xe để đào tạo lái xe ô tô... là những chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 6/2022 (từ ngày 11 - 20/6).

Điều chỉnh thời gian sử dụng ca bin học lái xe để đào tạo lái xe ô tô

Từ ngày 15/6/2022, Thông tư 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, có hiệu lực thi hành.

Theo đó, cơ sở đào tạo trang bị và sử dụng ca bin học lái xe ô tô để đào tạo lái xe ô tô trước ngày 31/12/2022.

(Thay vì yêu cầu cơ sở đào tạo trang bị và sử dụng ca bin học lái xe ô tô để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 1/7/2022 theo quy định Thông tư 12/2017/TT-BGTVT (được sửa đổi tại Thông tư 01/2021/TT-BGTVT )).

Lưu ý, trong thời gian chưa sử dụng ca bin học lái xe ô tô, cơ sở đào tạo lái xe xây dựng chương trình, giáo trình và tổ chức giảng dạy đảm bảo đủ thời gian đào tạo theo chương trình quy định tại Điều 13, Điều 14 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT (được sửa đổi tại Thông tư 04/2022/TT-BGTVT ), như sau:

Số giờ học thực hành lái xe trên 01 xe tập lái, gồm cả thời gian học lái xe trên ca bin học lái xe ô tô.

Hướng dẫn chuyển tiếp khi xử lý khiếu nại trong Công an nhân dân

Đây là nội dung tại Thông tư 19/2022/TT-BCA ngày 29/4/2022 quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân.

Theo đó, khiếu nại đang được xem xét hoặc thụ lý giải quyết trước ngày Thông tư 19/2022/TT-BCA có hiệu lực thi hành (ngày 15/6/2022) thì:

Tiếp tục thực hiện theo quy định của Thông tư 68/2013/TT-BCA hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân.

Khi các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu trong Thông tư 19/2022/TT-BCA khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản mới thì thực hiện theo quy định mới ban hành.

Thông tư 19/2022/TT-BCA có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2022 và thay thế Thông tư 68/2013/TT-BCA ngày 26/12/2013.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Điểm mới tại QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong thi công xây dựng

Thông tư 16/2021/TT-BXD ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành có hiệu lực từ ngày 20/6/2022, với một số điểm mới như:

- QCVN 18:2021/BXD thay thế Quy chuẩn QCVN 18: 2014/BXD ban hành kèm theo Thông tư 14/2014/TT-BXD .

Theo QCVN 18:2014/BXD thì được gom thành một loại công tác.

- QCVN 18:2021/BXD thì tách mục “giàn giáo, giá đỡ và thang” tại QCVN 18:2014/BXD thành 2 mục khác nhau gồm:

+ Giàn giáo và thang;

+ Kết cấu chống đỡ tạm.

Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động KH&CN

Thông tư 03/2022/TT-BKHCN quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ có hiệu lực từ ngày 15/6/2022 và thay thế Thông tư 35/2014/TT-BKHCN ngày 11/12/2014.

Theo đó, tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ như sau:

(1) Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể được xem xét, bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ:

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt;

- Có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 (năm) năm trở lên.

(2) Người thuộc một trong các trường hợp sau đây không được bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xóa án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý;

- Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

(3) Ngoài quy định tại khoản (1), (2) nêu trên, giám định viên tư pháp trong lĩnh vực công nghệ, thiết bị, máy móc, năng lượng nguyên tử, sở hữu công nghiệp (đối với các đối tượng sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn) phải có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên thuộc các ngành sau:

- Ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ đối với giám định tư pháp trong lĩnh vực công nghệ, thiết bị, máy móc;

- Một trong các ngành vật lý hạt nhân, công nghệ hạt nhân, hóa phóng xạ đối với giám định tư pháp trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

- Một trong các ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học vật lý, hóa học hoặc sinh học đối với giám định tư pháp đối tượng sở hữu công nghiệp là sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. (Nội dung mới bổ sung)

BP (tổng hợp)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
12 Luật dự kiến thông qua vào năm 2023

12 Luật dự kiến thông qua vào năm 2023

Theo Nghị quyết 50/2022/QH15 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Trong năm 2023, nhiều dự án luật quan trọng sẽ...
5 giờ trước
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh