THỨ HAI, NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2022 04:21

Cho học sinh đi học trực tiếp ở địa bàn có dịch ở cấp độ 1, 2

Theo Bộ GD&ĐT, các địa phương xác định cấp độ dịch theo từng địa bàn cấp phường, xã, quận, huyện, tỉnh, thành. Khu vực nào kiểm soát được dịch thì cho học sinh trở lại trường học tập trực tiếp.
Theo Bộ GD&ĐT, vùng nguy cơ thấp, trung bình về dịch Covid-19 cho học sinh trở lại trường học.

Theo Bộ GD&ĐT, vùng nguy cơ thấp, trung bình về dịch Covid-19 cho học sinh trở lại trường học.

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc cho phép vùng nguy cơ thấp, trung bình về dịch Covid-19 cho học sinh trở lại trường học.

Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương căn cứ vào đánh giá, phân loại xác định cấp độ dịch theo từng địa bàn phường, xã, cấp huyện, cấp tỉnh, thành phố để quyết định tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên cho phù hợp. Nguyên tắc đặt ra là nơi nào kiểm soát được dịch thì chủ động cho học sinh trở lại trường học tập và đảm bảo các biện pháp an toàn.

Theo đó, những nơi được xác định dịch cấp độ 1, cấp độ 2 (nguy cơ thấp, trung bình) thì tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp. Đồng thời vẫn phải củng cố hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang hình thức dạy học khác khi dịch có diễn biến phức tạp lên.

Những nơi được xác định dịch cấp độ 3 (nguy cơ cao) tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến, qua truyền hình. Các địa phương xây dựng phương án dạy học cho từng lớp, khối lớp, cấp học phổ thông. Trong đó ưu tiên dạy trực tiếp với lớp 1, lớp 2, lớp 6, lớp 9 và lớp 12, đảm bảo giãn cách phù hợp với cơ sở vật chất và điều kiện phòng chống dịch.

 

Những nơi được xác định cấp độ 4 (nguy cơ rất cao), các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế và tiến độ triển khai kế hoạch năm học để tổ chức dạy học trực tuyến, qua truyền hình, giao bài tập với cấp học mầm non, phổ thông; hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ học sinh sử dụng hiệu quả, an toàn thiết bị phục vụ học trực tuyến, học qua truyền hình; có phương án chuyển tài liệu học tập đến học sinh còn thiếu thiết bị học tập trực tuyến và qua truyền hình.

UBND các tỉnh, thành phố cần  hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm trên địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 hoạt động đào tạo trực tiếp nếu bảo đảm các quy định về an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ở những địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 3 và cấp độ 4, các cơ sở đào tạo tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến hoặc kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến tùy theo phương án cụ thể của nhà trường được UBND cấp tỉnh chấp thuận.

Bộ GD&ĐT đề nghị các UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo tiêm đủ vaccine cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên phục vụ trong trường học; chỉ đạo ngành giáo dục phối hợp với ngành y tế tổ chức tiêm vaccine cho người học; tăng cường các biện pháp phòng dịch khi học sinh, sinh viên trở lại trường học.

HÒA THANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh