“Chốt” ngày bầu cử toàn quốc năm 2021

18:27 - 17/11/2020
“Chốt” ngày bầu cử toàn quốc năm 2021

Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết

(Dân sinh) - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến là Chủ nhật, ngày 23/5/2021.

Chiều nay 17/11, Quốc hội họp phiên bế mạc và tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

“Chốt” ngày bầu cử toàn quốc năm 2021 - Ảnh 1.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết

Cụ thể, ông Trần Văn Tuý - Trưởng Ban Công tác Đại biểu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã trình bày Tờ trình về dự kiến ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Trần Văn Tuý cho biết, theo các quy định của pháp luật về bầu cử, Quốc hội xem xét, quyết định ngày bầu cử toàn quốc với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, trong điều kiện bình thường, dự kiến vào ngày 23/5/2021.

Nghị quyết về ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 96,47% (465/466 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Theo Điều 4, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Quốc hội quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quyết định việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội trong thời gian giữa nhiệm kỳ; quyết định, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia.

Điều 5 về ngày bầu cử cũng quy định: Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử.


Thành Công

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›