THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 05 NĂM 2022 08:44

Chủ tịch tỉnh Kon Tum chỉ đạo lắp đặt thêm 5 trạm quan sát động đất

Ngày 6/5, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, vừa có công văn số 1300 về việc theo dõi, xử lý động đất tại huyện Kon Plông, đề nghị các chủ đầu tư, quản lý công trình thủy điện triển khai lắp đặt thêm ngay 5 trạm quan sát động đất.

Theo đó, để ghi nhận nhanh, chính xác, đầy đủ các trận động đất xảy ra tại khu vực Kon Plông và nơi lân cận, vận hành an toàn công trình thủy điện, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đề nghị các chủ đầu tư, quản lý công trình thủy điện lắp đặt thêm ngay 5 trạm quan sát động đất theo kiến nghị của đoàn kiểm tra thuộc Viện Vật lý địa cầu.

Cụ thể, Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh khẩn trương đầu tư, lắp đặt bổ sung mới 3 trạm quan sát động đất, kết hợp với 3 trạm quan sát động đất hiện có do Viện Vật lý địa cầu đã lắp đặt; hỗ trợ cấp kinh phí cho việc vận hành mạng trạm quan trắc động đất ở khu vực công trình thủy điện Thượng Kon Tum (6 trạm).

Ảnh minh họa nơi ảnh hưởng của động đất tại tỉnh Kon Tum

Ảnh minh họa nơi ảnh hưởng của động đất tại tỉnh Kon Tum

Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đrinh khẩn trương đầu tư, lắp đặt mới 2 trạm quan sát động đất và cấp kinh phí cho việc vận hành 2 trạm quan sát động đất ở khu vực công trình thủy điện Đăk Đrinh để kết nối vào hệ thống với 6 trạm quan sát động đất ở khu vực công trình thủy điện Thượng Kon Tum.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum giao Sở TN&MT làm đầu mối, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nội dung nêu trên.

LN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh