THỨ HAI, NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2022 12:57

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh là Trưởng ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3072/QĐ-UBND về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/8/2022.
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh

Theo quyết định, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh là Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26-8-2022.

Thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Đỗ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng (thay thế đồng chí Nguyễn Anh Dũng, nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội do luân chuyển công tác), Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng (thay thế đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội do luân chuyển công tác).

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 4230/QĐ-UBND ngày 22-9-2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định số 4898/QĐ-UBND ngày 18-11-2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19.

QUÝ ĐỨC

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh