Chú trọng đầu tư nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

06:30 - 13/10/2020

(Dân sinh) - Chiều 12/10, tham luận tại Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn trình bày tham luận “Đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng”.


Chú trọng đầu tư nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Ảnh 1.

Bộ trưởng LĐ - TB&XH Đào Ngọc Dung (thứ 2 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn (ngoài cùng bên trái) và các đại biểu dự đại hội.

Tham luận tại Đại hội về chủ đề góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn đánh giá, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đã được chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học;

Đồng thời, thể hiện tính kế thừa và phát triển về tư tưởng, lý luận của Đảng ta; phản ánh được khát vọng, tâm tư, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, Báo cáo chính trị đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng của đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm tới. 

Đặc biệt, chủ đề Đại hội đã thể hiện được toàn cảnh khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ của Đảng và thể nguyện mong muốn của nhân dân trong việc xây dựng một đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, văn minh, giàu mạnh.

Chú trọng đầu tư nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Ảnh 2.

Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn trình bày tham luận tại Đại hội

Ở góc độ một trung tâm đại học lớn của đất nước, Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội đóng góp ý kiến về một số vấn đề rất quan trọng mà Đảng ta đã xác định tập trung giải quyết, hoàn thiện trong thời gian tới.

Trong tình hình hiện nay, để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững đất nước, xác định các nhiệm vụ đó như là trụ cột, nên bổ sung thêm hai trụ cột liên quan đến đoàn kết và công tác đối ngoại; đồng thời nên điều chỉnh cụm từ “văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”.

Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ, theo Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, cần đề ra giải pháp giám sát việc phân bổ và quyết toán ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ đảm bảo tỷ lệ đề ra. 

Hiện nay, nước ta đang chuyển đổi mô hình đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ, do vậy cần có những đánh giá hiệu quả của mô hình này. 

Bên cạnh đó, hiện nay Đảng, Nhà nước đã xác định nhiều ngành, nhiều lĩnh vực được coi là then chốt, quốc sách hàng đầu, khó phân định. 

Do đó, ông Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, cần đặt giáo dục và đào tạo lên làm mục tiêu hàng đầu để đầu tư phát triển thật sự, nhằm đào tạo nguồn nhân lực có năng lực trình độ chuyên môn cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đây là yếu tố quyết định nhất đem lại sự phát triển, thịnh vượng của đất nước và làm thay đổi căn bản trình độ dân trí.

Đóng góp vào các nội dung cụ thể về hoàn thiện từng cơ quan, bộ máy nhà nước trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội hoàn toàn nhất trí với các định hướng về đổi mới tổ chức và hoạt động Quốc hội đã nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị.

Đại học Quốc gia cũng đề xuất nghiên cứu thủ tục dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội và điều kiện trở thành ứng cử viên và trở thành đại biểu Quốc hội, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng bầu cử, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.


Thành Công

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›