THỨ BẨY, NGÀY 20 THÁNG 08 NĂM 2022 04:16

Chuyển hồ sơ đến công an kiến nghị khởi tố 36 đơn vị, doanh nghiệp nợ Quỹ BHXH

Ngày 30/7, BHXH TP.HCM cho biết, đã chuyển hồ sơ đến công an kiến nghị khởi tố 84 đơn vị, doanh nghiệp nợ Quỹ BHXH 158 tỷ đồng. Qua đó, đã có 48/84 đơn vị, doanh nghiệp khắc phục với tổng số tiền là 47,5 tỷ đồng.

Việc các doanh nghiệp chây ỳ nợ đọng BHXH, BHYT khiến nhiều người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi nghiêm trọng, đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19 khiến họ càng khốn đốn hơn, trong khi đó mỗi tháng người lao động vẫn bị doanh nghiệp khấu trừ khoản trích đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Theo BHXH TP.HCM tính đến cuối tháng 7/2022, tổng số người tham gia BHXH trên địa bàn TP.HCM là gần 2,44 triệu người (trong đó có 28.080 người tham gia BHXH tự nguyện), tăng trên 96.400 người so với cuối năm 2021. Số người tham gia BHYT ước tính đến 31.7 là trên 7,62 triệu người.

Số nợ BHXH, BHYT, BHTN tạm tính đến ngày 30/7 là 5.347 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 7,1%; sau khi trừ số tiền nợ dưới 1 tháng (1.792 tỷ đồng) và nợ khó thu (560 tỷ đồng) thì số tiền nợ còn lại là 2.993 tỷ đồng (trong đó có hơn 200 tỷ đồng nợ ngân sách). Cũng trong 7 tháng đầu năm, có 62.000 người nhận BHXH một lần, tăng 1,6% (1.125 người) so với cùng kỳ năm trước.

Để bảo vệ quyền lợi cho người lao động, BHXH TP.Hồ Chí Minh cũng như BHXH các quận, huyện đã chủ động vào cuộc thanh tra, kiểm tra.

Để bảo vệ quyền lợi cho người lao động, BHXH TP.Hồ Chí Minh cũng như BHXH các quận, huyện đã chủ động vào cuộc thanh tra, kiểm tra.

BHXH TP.HCM cũng chuyển hồ sơ đến cơ quan công an kiến nghị khởi tố 84 đơn vị, doanh nghiệp nợ Quỹ BHXH 158 tỷ đồng. Qua đó, đã có 48/84 đơn vị , doanh nghiệp khắc phục với tổng số tiền là 47,5 tỷ đồng.

Trong đó có 10 đơn vị khắc phục hoàn toàn số tiền nợ quỹ tại thời điểm chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố với tổng số tiền là 30,3 tỷ đồng và 38 đơn vị khắc phục một phần với số tiền 17,2 tỷ đồng.

Để bảo vệ quyền lợi cho người lao động, BHXH TP.Hồ Chí Minh cũng như BHXH các quận, huyện đã chủ động vào cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó, phối hợp với Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an TP.Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT nhằm đôn đốc thu, thu nợ vừa đảm bảo phù hợp với quy định phòng chống dịch, vừa đảm bảo đúng quy định pháp luật.

PHA LÊ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh