THỨ BẨY, NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2022 05:26

Chuyện khai hoang, giảm nghèo ở Mù Cang Chải

Tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, năm nào cũng có hàng nghìn đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân tham gia khai hoang, mở rộng hàng chục ha ruộng bậc thang, làm tăng diện tích đất sản xuất, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững tại địa phương. Đồng thời tạo cảnh quan phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn huyện, giúp thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Đây là những kế hoạch hành động nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020 được huyện Mù Cang Chải tích cực triển khai.

Ông Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải phát động chiến dịch hè tình nguyện 2019


 Khai hoang ruộng bậc thang gắn với giảm nghèo và phát triển du lịch

Mù Cang Chải là huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái, chiếm trên 90% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, trình độ dân trí không đồng đều, tập quán canh tác còn lạc hậu… Theo cuộc tổng điều tra rà soát hộ nghèo theo chuẩn đa chiều mới, tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 của huyện Mù Cang Chải chiếm 66,79% và cuối năm 2017 giảm xuống còn 59,27%, tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 (theo chuẩn mới) 51,66%. Để đạt được những kết quả trên, huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo.

Bên cạnh những nguồn lực đầu tư cùng các giải pháp giảm nghèo đã và đang được triển khai, trong nhiều năm qua, một nhân tố rất quan trọng luôn được tỉnh Yên Bái cũng như huyện Mù Cang Chải quan tâm và phát huy hiệu quả, đó là lực lượng tuổi trẻ đoàn viên thanh niên. Với vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, cống hiến của tuổi trẻ, những năm qua, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên huyện Mù Cang Chải đã có những đóng góp tích cực trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (XDNTM), bản làng văn minh; tư vấn, hỗ trợ nâng cao kiến thức, giới thiệu việc làm, huy động vốn khởi nghiệp cho ĐVTN.

 

Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên huyện Mù Cang Chải đã có những đóng góp tích cực trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội


Ông Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải cho biết, thực hiện kế hoạch số 186-KH/HU ngày 10/6/2019 của Huyện ủy Mù Cang Chải về phát động và triển khai mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân"… Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện khai hoang 30ha ruộng bậc thang trên địa bàn huyện trong năm 2019 gắn với phát triển du lịch Danh thắng Ruộng bậc thang, giúp đỡ nhân dân mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp.....

Trong đó, tại xã Lao Chải, Đoàn xã đã huy động trên 50 ĐVTN tham gia tình nguyện khai hoang được hơn 7.000 m2 ruộng bậc thang; huy động trên 500 ngày công bê tông trên 700m đường giao thông và trên 1.000 ngày công bê tông hoá hơn 7 km đường đặc thù rộng 1 m đi các bản.

Tại xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải có trên 90% đồng bào dân tộc Mông và một phần là dân tộc Thái sinh sống. Mặc dù những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhưng đời sống của bà con xã Cao Phạ hiện nay vẫn còn rất nhiều khó khăn. Hiện nay nhiều diện tích đất nơi đây vẫn còn hoang hóa. Nhằm giúp cho bà con nhân dân khai hoang ruộng bậc thang để có thêm nhiều diện tích đất sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo, Huyện đoàn Mù Cang Chải đã chọn bản Tà Sung, xã Cao Phạ, để thực hiện công trình khai hoang ruộng bậc thang.

 

Khai hoang ruộng bậc thang


Chỉ trong thời gian 5 ngày, từ ngày 13 đến 17/7/2019, Huyện đoàn Mù Cang Chải đã huy động hơn 1.000 đoàn viên thanh niên đến từ các chi đoàn trực thuộc và đoàn xã tiến hành Công trình thanh niên khai hoang 15ha ruộng bậc thang, cải tạo lại diện tích đất đã bị bỏ hoang từ nhiều năm qua. Số diện tích ruộng khai hoang được sẽ được giao lại cho UBND xã Cao Phạ để xã chuyển cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc Mông và Thái gieo trồng lúa nước, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch ruộng bậc thang, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Hăng say khai phá


Là một hộ dân có diện tích đất nương đồi được đoàn viên thanh niên của huyện khai hoang thành ruộng bậc thang, anh Hoàng Văn Hợp – Bản Ít Thái, xã Cao Phạ, rất phấn khởi cho biết: Đã lâu nay, gia đình thiếu đất canh tác, trong khi đó gia đình không có điều kiện khai hoang. Được sự giúp sức của các bạn trẻ là đoàn viên thanh niên, gia đình tôi từ nay có thêm diện tích đất, cảm ơn các bạn đoàn viên thanh niên, gia đình tôi sẽ tích cực phát triển sản xuất để từng bước thoát nghèo.

Theo Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên, thông qua chương trình giúp thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội và các tổ chức của thanh niên ngày càng vững  mạnh; phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc chung tay góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Giảm nghèo hiệu quả bằng nhiều giải pháp thiết thực

Từ đầu năm 2019 đến nay, UBND huyện Mù Cang Chải đã thực hiện Kế hoạch số 170 của Huyện uỷ về thực hiện chương trình hành động số 144 của Tỉnh uỷ; kế hoạch số 183 của Huyện uỷ về cụ thể hoá Kế hoạch số 131 của Tỉnh uỷ về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019. UBND Huyện đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 37 và kế hoạch số 105 để triển khai thực hiện. Trong đó cụ thể hoá các chỉ tiêu, các nhiệm vụ phát triển KT-XH đến từng ngành, từng địa phương. Đến nay, đã có 7 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 14 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên. Qua rà soát, trong 6 tháng đầu năm, đã có 481/1.065 hộ nghèo đủ điều kiện thoát nghèo, đạt 42,5% so với kế hoạch.

 

Những thửa ruộng bậc thang mới được khai phá


Ông Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải cho biết: "Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020, chúng tôi đang tích cực triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn, trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện Chương trình 30a và 135 của Chính phủ, đồng thời đề ra nhiều giải pháp, như tăng cường phối hợp tốt với các cấp, ngành, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình dự án; tập trung giúp đỡ hộ nghèo; quan tâm hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo; nhân rộng những mô hình giảm nghèo hiệu quả, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chương trình dự án được đầu tư, nhằm sớm phát hiện, chấn chỉnh những vi phạm và xử lý nghiêm minh các sai phạm theo quy định của pháp luật."

Khai hoang mở rộng diện tích canh tác, phát triển du lịch ruộng bậc thang tại huyện Mù Cang Chải

 

Tiến hành rà soát, đối chiếu từng hộ nghèo tiếp cận 10 tiêu chí về các dịch vụ xã hội cơ bản. Cùng với đó đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, nâng cao ý thức tự thoát nghèo của hộ nghèo, người nghèo, thực hiện đồng bộ các tiêu chí giảm nghèo đa chiều bền vững, phát triển kinh tế - xã hội, huy động lồng ghép các nguồn lực, thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo. Đồng thời tạo sự chuyển biến trong nhận thức của nhân dân về công tác giảm nghèo, các ngành, các cấp từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tham gia xây dựng, quản lý khai thác hiệu quả các công trình được Nhà nước đầu tư; đồng thời, tích cực phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tập trung khai thác các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn, đến nay, huyện đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình y tế, giáo dục đạt chuẩn; các công trình phục vụ nước sinh hoạt cho người dân; cải tạo, xây mới các công trình thủy lợi; làm đường giao thông từ trung tâm huyện đến các xã và hệ thống giao thông trên địa bàn các xã…

 

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên thăm, tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện


Bên cạnh đó, để công tác giảm nghèo có hiệu quả, những năm qua, Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề - Giáo dục thường xuyên huyện Mù Cang Chải luôn chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước giúp bà con ổn định cuộc sống. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã mở 7 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 205 học viên tham gia; Thực hiện xã hội hóa học nghề và tập huấn kỹ thuật của lao động nông thôn cho 575 người. Số lao động qua đào tạo là 11.456/33.234 người, đạt tỷ lệ 34,5% kế hoạch. Phần lớn các học viên đều phát huy được hiệu quả ngành nghề đã học ngay tại địa phương hoặc được tuyển dụng vào làm trong các doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng, phát triển kinh tế xã hội.

 

Trong năm 2018, huyện Mù Cang Chải đã thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi cho 72 lượt đối tượng người có công, kinh phí chi trả hơn 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, huyện còn tham mưu ban hành Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng người có công được hỗ trợ làm nhà ở theo Quyết định 22/QĐ-TTg với 19 hộ, kinh phí 380 triệu đồng và đôn đốc 19 hộ người có công được hỗ trợ nhà. thực hiện sửa chữa nhà ở. Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã chi trả trợ cấp cho 30 lượt đối tượng, kinh phí 51.492.000 đồng.

CHU LƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh