THỨ NĂM, NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2022 11:45

Có 5.615 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Bộ NN&PTNT cho biết, đến hết năm 2021, cả nước có 5.615/8.233 xã (đạt tỷ lệ 68,2%) đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 5,8% so với năm 2020). Trong đó, có 503 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cũng theo Bộ NN&PTNT, cả nước có 213 đơn vị cấp huyện thuộc 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 40 đơn vị so với năm 2020).

Ðường giao thông ở xã nông thôn mới Hải Quang, huyện Hải Hậu (Nam Định).

Ðường giao thông ở xã nông thôn mới Hải Quang, huyện Hải Hậu (Nam Định).

Có 14 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, có 4 tỉnh gồm: Nam Định, Đồng Nai, Hưng Yên và Hà Nam được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới. 3 tỉnh, thành phố đã có 100% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Thái Bình, Cần Thơ, Hải Dương, đang hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ công nhận cấp tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Như vậy, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành vượt các mục tiêu năm 2021 được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao.

K.VÂN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh