Cơ quan nào có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động?

07:37 - 22/11/2020

(Dân sinh) - Ông Trần Mạnh Hùng có câu hỏi như sau: Tôi là công nhân làm việc tại công ty ở khu công nghiệp Tiên Sơn Bắc Ninh, sắp tới tôi sẽ nghỉ việc tại công ty này. Vậy xin hỏi thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là bao lâu? Cơ quan nào có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động?

Hỏi:

Ông Trần Mạnh Hùng có câu hỏi như sau: Tôi là công nhân làm việc tại công ty ở khu công nghiệp Tiên Sơn Bắc Ninh, sắp tới tôi sẽ nghỉ việc tại công ty này. Vậy xin hỏi thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là bao lâu? Cơ quan nào có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động?

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) trả lời:

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP nêu trên thì trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề, xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quy định của pháp luật.

Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc và trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo các quy định nêu trên.

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›