THỨ NĂM, NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2021 06:08

Cơ sở điều trị nghiện ma túy Đồng Nai cần nâng cao năng lực, chuyên môn

(Dân sinh) - Sở LĐ-TB&XH Đồng Nai yêu cầu cơ sở điều trị nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực, chuyên môn, đào tào người lao động đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của công việc, kịp thời hỗ trợ, bồi dưỡng, khen thưởng cán bộ viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Qua báo cáo kết quả công tác, nhiệm vụ trong năm 2021 và những đề xuất, kiến nghị để tiếp tục thực hiện tốt công tác liên quan đến cơ sở điều trị nghiện ma tuý trong năm 2021. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đồng Nai chỉ đạo cơ sở điều trị nghiện ma tuý cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021: thực hiện tốt công tác dân chủ, đoàn kết, đề cao trách nhiệm, nêu gương cán bộ gương mẫu; rà soát, bổ sung, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực, chuyên môn, đào tào người lao động đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của công việc, kịp thời hỗ trợ, bồi dưỡng, khen thưởng cán bộ viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, rà soát và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động trong đơn vị.

Song song với đó, Sở LĐ-TB&XH Đồng Nai cũng chỉ đạo đơn vị tiếp tục rà soát, quản lý và thực hiện quy trình giải quyết cho ra học viên theo đúng quy định. Thường xuyên tổ chức họp rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc quản lý học viên để đảm bảo theo quy định. Kịp thời báo cáo về Sở những khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo xử lý.


XT

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh