THỨ BẨY, NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2021 05:43

Có thể đề nghị hỗ trợ học nghề tại tỉnh khác không?

Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại tỉnh Hà Tĩnh, xin hỏi tôi có thể đề nghị hỗ trợ học nghề tại tỉnh khác không? Nếu được thì hồ sơ đề nghị bao gồm những giấy tờ gì?

Ông Nguyễn Trung Hiếu (Hà Tĩnh): Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại tỉnh Hà Tĩnh, xin hỏi tôi có thể đề nghị hỗ trợ học nghề tại tỉnh khác không? Nếu được thì hồ sơ đề nghị bao gồm những giấy tờ gì?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu học nghề tại địa phương không phải nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm đề nghị hỗ trợ học nghề theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này và quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp. Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu.

Như vậy, ông Nguyễn Trung Hiếu có thể nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề tại địa phương không phải nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ thực hiện theo quy định nêu trên.

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH)

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh