THỨ NĂM, NGÀY 07 THÁNG 07 NĂM 2022 06:00

Coi trọng đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2030. Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24-7-2021.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Kế hoạch cũng coi trọng nội dung nâng cao chất lượng đào tạo kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số cho học sinh, sinh viên. Chỉ tiêu là hằng năm có 30% số ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư hoặc kết nối với các doanh nghiệp; đến năm 2030 có 80% học sinh, sinh viên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm…

Để đạt chỉ tiêu này, ngành Giáo dục xác định một số giải pháp, như: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; tăng cường các hoạt động kết nối giữa nhà trường với các nhà đầu tư…     

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh