THỨ BA, NGÀY 26 THÁNG 09 NĂM 2023 09:26

Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai

(Dân sinh) - Ngày 1/6, Uỷ ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng và Gia Lai công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo báo cáo sơ bộ của Ủy ban bầu cử các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra an toàn, đúng luật. Tỷ lệ cử tri đi bầu tại Lâm Đồng đạt tới 99,94% và Gia Lai là 99,86%.

Tại Lâm Đồng, cử tri đã bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa XV, đạt tỷ lệ 100%; 66 đại biểu HĐND cấp tỉnh, đạt tỷ lệ 100%; 396 đại biểu HĐND cấp huyện, đạt tỷ lệ 100% và 3.350 đại biểu HĐND cấp xã (thiếu 15 đại biểu), đạt tỷ lệ 99,55%.

Trong số 7 đại biểu Quốc hội, tỷ lệ nữ đạt 14,29%, tỷ lệ người dân tộc đạt 14,29%, tái cử 42,86%. Về trình độ chuyên môn có 2 tiến sĩ, 2 thạc sĩ và 3 cử nhân.

Trong 112 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, có 66 đại biểu trúng cử, đạt tỷ lệ 100%; đại biểu nữ chiếm 34,85 %, dân tộc là 21,21%, trẻ tuổi là 18,18%, tái cử 43,94%, tỷ lệ ngoài đảng 6,06%, tỷ lệ tôn giáo 12,12%.

Về đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã, cơ cấu thành phần đảm bảo theo quy định; không có đơn vị bầu cử nào phải bầu thêm.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,94%, kết quả sơ bộ về bầu cử tại Lâm Đồng đạt tỷ lệ cao hơn cả mong đợi.

Công bố danh sách trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo đó, tỉnh Gia Lai, sơ bộ báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho thấy, toàn tỉnh có hơn 1 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,86%; kết quả bầu cử đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần, trình độ.

Cụ thể có 8/14 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (người dân tộc chiếm 50%, nữ chiếm 37,5%), 71/119 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (người dân tộc chiếm 30,99%, nữ chiếm 30,99%), 571/951 người trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện (dân tộc thiểu số chiếm 29,42%, nữ chiếm 28,2%). Riêng HĐND cấp xã có 4.997/8.455 người trúng cử (dân tộc thiểu số chiếm 36,9%, nữ chiếm 28,48%).

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên nhận định, Ủy ban bầu cử tỉnh đã chỉ đạo cuộc bầu cử trên địa bàn đảm bảo đúng quy định, thống nhất ở các cấp, ngành, tạo được sự đồng thuận, thể hiện vai trò làm chủ của Nhân dân. Đặc biệt, cấp lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở đã nhận thức, đánh giá đúng tình hình, tạo mọi điều kiện để phát huy tính dân chủ, công bằng, khách quan, an toàn cho người dân trong ngày hội non sông.

LN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh