CHỦ NHẬT, NGÀY 14 THÁNG 08 NĂM 2022 06:51

Công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2022

Sau khi 63 Hội đồng thi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2022, Bộ GD&ĐT đã công bố phổ điểm các môn thi.

Phổ điểm môn Toán:

3
4

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán của cả nước năm 2022 cho thấy: 982.728 thí sinh tham gia thi bài thi Toán, trong đó điểm trung bình là 6,47 điểm, điểm trung vị là 6,8 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.8 điểm. Số thí sinh có điểm <=1 là 165 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 186,222 (chiếm tỷ lệ 18,95%).  

Phổ điểm môn Ngữ văn:

10
9

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn của cả nước năm 2022 cho thấy: 981.407 thí sinh tham gia thi bài thi Ngữ văn, trong đó điểm trung bình là 6,51 điểm, điểm trung vị là 6,5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,0 điểm. Số thí sinh có điểm <=1 là 194 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 113.888 (chiếm tỷ lệ 11,6%).

Phổ điểm môn Vật lí:

vat ly
1

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Vật lí của cả nước năm 2022 cho thấy: 325.525 thí sinh tham gia thi bài thi Vật lí, trong đó điểm trung bình là 6,72 điểm, điểm trung vị là 7,0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,25 điểm. Số thí sinh có điểm <=1 là 24 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 38.047 (chiếm tỷ lệ 11,69%).  

Phổ điểm môn Hoá học:

hoa hoc
hoa hoc1

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học của cả nước năm 2022 cho thấy: 327.370 thí sinh tham gia thi bài thi Hóa học, trong đó điểm trung bình là 6,7 điểm, điểm trung vị là 7,0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8,0 điểm. Số thí sinh có điểm <=1 là 43 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 49.900 (chiếm tỷ lệ 15,24%).  

Phổ điểm môn Sinh học:

sinh hoc
sinh h1oc

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học của cả nước năm 2022 cho thấy: 322.200 thí sinh tham gia thi bài thi Sinh học, trong đó điểm trung bình là 5,02 điểm, điểm trung vị là 4,75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,5 điểm. Số thí sinh có điểm <=1 là 94 (chiếm tỷ lệ 0,03%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 163.642 (chiếm tỷ lệ 50,79%).  

Phổ điểm môn Lịch sử:

lcih su
sinh h1oc

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử của cả nước năm 2022 cho thấy: 659.667 thí sinh tham gia thi bài thi Lịch sử, trong đó điểm trung bình là 6,34 điểm, điểm trung vị là 6,5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,0 điểm. Số thí sinh có điểm <=1 là 83 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 127.557 (chiếm tỷ lệ 19,34%).  

Phổ điểm môn Địa lí: 

dia ly
dia ly 1

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí của cả nước năm 2022 cho thấy: 657.423 thí sinh tham gia thi bài thi Địa lí, trong đó điểm trung bình là 6,68 điểm, điểm trung vị là 6.75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,0 điểm. Số thí sinh có điểm <=1 là 38 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 47.986 (chiếm tỷ lệ 7,3%).  

Phổ điểm môn Giáo dục công dân:

gdcd
gdcd1

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân của cả nước năm 2022 cho thấy: 554.347 thí sinh tham gia thi bài thi Giáo dục công dân, trong đó điểm trung bình là 8,03 điểm, điểm trung vị là 8,25 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8,5 điểm. Số thí sinh có điểm <=1 là 30 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5.723 (chiếm tỷ lệ 1,03%).

Phổ điểm môn tiếng Anh:

Tieng Anh
TA

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh của cả nước năm 2022 cho thấy: 866.196 thí sinh tham gia thi bài thi Tiếng Anh, trong đó điểm trung bình là 5,15 điểm, điểm trung vị là 4,8 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,8 điểm. Số thí sinh có điểm <=1 là 423 (chiếm tỷ lệ 0,05%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 446.648 (chiếm tỷ lệ 51,56%).

THANH HÒA

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh