THỨ BA, NGÀY 05 THÁNG 07 NĂM 2022 11:33

Công bố quyết định kiểm tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Đắk Lắk

Ngày 31/5, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn cho biết, từ năm 2011 đến 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk luôn quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt đến các cấp ủy đảng trực thuộc đầy đủ các Nghị quyết, chủ trương, quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp nhận và giải quyết tốt các tin tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực... Trên cơ sở các tin tố giác, tin báo về tội phạm và các cơ quan chức năng báo cáo, đã chỉ đạo xử lý kịp thời đối với hàng chục vụ việc có dấu hiệu, hành vi vi phạm tham nhũng, tội phạm kinh tế, tiêu cực với hàng chục đối tượng. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế đều được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo; giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc…

Tuy nhiên, việc tiếp nhận và giải quyết các tin tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; một số dự án kéo dài qua nhiều năm nên đến nay vẫn chưa kết luận được; một số vụ án còn nhiều vướng mắc chờ kết quả giám định, phải đình chỉ vụ án, việc thu hồi tài sản các vụ án tham nhũng còn thấp…

Tiếp đó các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã góp ý về những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác tự kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm rõ hơn một số nội dung, vụ việc, những tồn tại, vướng mắc liên quan đến giải quyết các vụ việc mà Đoàn Kiểm tra quan tâm…

Hình ảnh tại buổi làm việc

Hình ảnh tại buổi làm việc

Ông Võ Văn Dũng, Phó trưởng đoàn Kiểm tra số 4, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu tại buổi làm việc, ghi nhận những kết quả mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tự kiểm tra báo cáo với đoàn. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cần bổ sung, cung cấp cho Đoàn kiểm tra các văn bản chỉ đạo, các số liệu liên quan đến các nội dung, vụ việc mà các thành viên trong đoàn quan tâm, góp ý như các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm... Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan được kiểm tra bố trí người có trách nhiệm làm việc với Đoàn kiểm tra và chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, văn bản liên quan đến các nội dung, vụ việc mà Đoàn Kiểm tra yêu cầu… để kết quả kiểm tra bảo đảm chất lượng như kế hoạch đề ra…

Theo kế hoạch, ngoài kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, Đoàn Kiểm tra số 4, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ tiến hành kiểm tra 4 cơ quan của tỉnh Đắk Lắk gồm: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và Thành ủy Buôn Ma Thuột về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại tỉnh.

Dự kiến thời gian kiểm tra từ ngày 31/5 đến 3/6. Mốc thời gian kiểm tra từ 1/1/2011 đến 31/12/2021.

LN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh