CHỦ NHẬT, NGÀY 26 THÁNG 03 NĂM 2023 09:35

Công bố thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(Dân sinh) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có 2 quyết định về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Trang phục của phụ nữ Dao Tiền.

Trang phục của phụ nữ Dao Tiền.

Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia:

1. Lễ hội truyền thống Lễ hội Ngũ linh từ, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

2. Tri thức dân gian Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Dao Tiền, huyện Vân Hồ, huyện Mộc Châu, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh