Công chức ngạch nào được tăng lương nhiều nhất năm 2020

11:45 - 14/12/2019
Công chức ngạch nào được tăng lương nhiều nhất năm 2020

Trong năm 2020, công chức ngạch nào sẽ được tăng lương nhiều nhất?

(Dân sinh) - Ngày 01/7/2020 là thời điểm hàng triệu công chức trên cả nước mong chờ bởi đây là ngày mức lương cơ sở tăng. Vậy, trong năm 2020, công chức ngạch nào sẽ được tăng lương nhiều nhất?

Hiện nay, công chức đang được xếp lương theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung mới nhất gồm 03 ngạch: A3 (gồm 02 nhóm A3.1 và A3.2); A2 (gồm 02 nhóm A2.2 và A2.1); A1; A0; B và C (gồm 03 nhóm C1, C2 và C3).

Công chức được bổ nhiệm vào ngạch nào thì được xếp lương theo ngạch đó nhưng vẫn áp dụng theo công thức:

Lương = Hệ số x mức lương cơ sở

Trong đó:

- Mức lương cơ sở hiện nay đang là 1,49 triệu đồng/tháng và từ 01/7/2020 sẽ được tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng.

- Hệ số lương thì tùy từng loại công chức sẽ có hệ số khác nhau.

Bởi từ 01/7/2020 sẽ áp dụng mức lương cơ sở mới nên trong năm 2020, công chức sẽ có 02 mức lương khác nhau. Dưới đây là một phần bảng lương của công chức trong năm 2020:

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Nhóm 1 (A3.1)

Hệ số lương

6.2

6.56

6.92

7.28

7.64

8.0

Mức lương đến 30/6/2020

9.238

9.7744

10.3108

10.8472

11.3836

11.92

Mức lương từ 01/7/2020

9.92

10.496

11.072

11.648

12.224

12.8

Nhóm 2 (A3.2)

Hệ số lương

5.75

6.11

6.47

6.83

7.19

7.55

Mức lương đến 30/6/2020

8.5675

9.1039

9.6403

10.1767

10.7131

11.2495

Mức lương từ 01/7/2020

9.2

9.776

10.352

10.928

11.504

12.08

Công chức ngạch nào được tăng lương nhiều nhất năm 2020 - Ảnh 2.

Từ thời điểm 01/7/2020, công chức loại A3.1 sẽ được tăng lương nhiều nhất với mức tăng lên đến 880.000 đồng/tháng (ảnh: Minh họa)

Có thể thấy, việc tăng lương cơ sở trong năm 2020 có tác động tích cực đến công chức bởi mức lương của các đối tượng này cũng được đồng loạt tăng theo. Theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ của công chức trong các cơ quan Nhà nước được ban hành kèm Nghị định 204 và mức lương cụ thể trong năm 2020 đã nêu ở trên, có thể thấy, công chức loại A3, nhóm 1 có hệ số lương cao nhất là 8,0 ở mức lương bậc 6.

Điều đó đồng nghĩa với việc khi lương cơ sở tăng thì mức lương của nhóm đối tượng này sẽ được tăng nhiều nhất. Lúc này, mức lương cao nhất của công chức A3.1 trong năm 2020 sẽ thay đổi cụ thể như sau:

- Từ nay đến 30/6/2020: Hưởng mức lương 11,92 triệu đồng/tháng;

- Từ 01/7/2020 trở đi: Hưởng mức lương 12,8 triệu đồng/tháng.

Cũng theo Nghị định 204 nêu trên, nhóm công chức loại A3.1 gồm 13 chức danh gồm:

- Chuyên viên cao cấp; 

- Thanh tra viên cao cấp; Thẩm kế viên cao cấp;

- Kiểm soát viên cao cấp thuế; Kiểm tra viên cao cấp thuế;

- Kiểm toán viên cao cấp;

- Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng;

- Kiểm tra viên cao cấp hải quan;

- Kiểm soát viên cao cấp thị trường;

- Thống kê viên cao cấp;

- Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Chấp hành viên cao cấp và Thẩm tra viên cao cấp trong thi hành án dân sự.

Như vậy, từ thời điểm 01/7/2020, công chức loại A3.1 sẽ được tăng lương nhiều nhất với mức tăng lên đến 880.000 đồng/tháng.

PHA LÊ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›