THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 05 NĂM 2022 07:14

Công đoàn Công ty Yến sào Khánh Hòa nhiều hoạt động thiết thực

Trong những năm qua, với mục tiêu đổi mới, sáng tạo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, cán bộ công nhân viên, Công đoàn Công ty Yến sào Khánh Hòa đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Nhờ vậy đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển bền vững và ổn định của doanh nghiệp, không ngừng chăm lo tốt hơn đời sống cán bộ, nhân viên.

Thực hiện trách nhiệm và vai trò của mình, Công đoàn Công ty đã chủ động triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công nhân viên, người lao động thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Tổ chức nhiều phong trào xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được đánh giá cao và công nhận hàng năm. Đồng thời qua đó thúc đẩy việc nâng cao ý thức làm chủ tập thể, cải thiện nâng cao chất lượng môi trường làm việc cho đội ngũ can bộ, công nhân viên. Cùng với đó, Công đoàn Công ty còn tổ chức thường xuyên các hoạt động văn – thể - mỹ góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

Khai mạc Đại hội Công đoàn Công ty Yến sào Khánh Hòa lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023

Hàng năm, Công đoàn Công ty đều phát động và triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước như Thi đua lao động giỏi và sáng tạo, Thi đua nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, Phong trào xanh, sạch, đẹp và an toàn vệ sinh...

Đặc biệt Công đoàn Công ty đã tích cực tham gia và thực hiện tốt các hoạt động xã hội từ thiện như ủng hộ quỹ Vì Trường sa thân yêu, chương trình Chung tay góp sức bảo vệ Biển Đông. Triển khai thực hiện hiệu quả các quỹ như Quỹ nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, chất độc mà da cam, quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo... Tổng số tiền thu được là 25 tỷ 370 triệu động trong nhiệm kỳ 2012-2017.

Ngày 31/3/2018 Công đoàn Công ty Yến sào Khánh Hòa đã tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023. Hiện nay, Công đoàn Công ty có 18 Công đoàn bộ phận và 153 Tổ Công đoàn với 5.094 đoàn viên. Dịp này có 27 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công đoàn đã được nhận bằng khen.

Trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc công tác công đoàn

Đại hội đã đánh giá, tổng kết rút ra những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của nhiệm kỳ tới. Kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn, người lao động công ty phát huy tính chủ động, sáng tạo, đoàn kết thực hiện thắng lợi mọi kế hoạch mà Công ty đã đề ra, xây dựng Công ty Yến sào Khánh Hòa ngày càng vững mạnh.

THU HÀ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh