Công nghệ Blockchain: Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam

07:24 - 03/10/2018

Sự xuất hiện của công nghệ Blockchain cho phép chúng ta khai thác bộ sổ cái bất biến, mọi người tham gia đều có thể áp dụng tối đa các thỏa thuận đa phương về chức năng và tính minh bạch, từ đó đảm bảo một cơ chế bảo mật mã hóa toàn cầu cho các bên tham gia và không một chính quyền trung ương nào có thể thay đổi được cơ chế BlockClaim®. Người nắm quyền khai thác sẽ được đảm bảo quyền bằng một bộ hồ sơ toàn cầu.

 Lễ ký Hợp đồng Hợp tác đầu tư Dự án.

  

Dưới dự chứng kiến của Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành KH&CN - Bộ KH&CN, Công ty Cổ phần tầm nhìn Nguyễn Gia, Công ty TNHH Asteroid HK và Công ty Cổ phần IMG Innovation đã ký Hợp đồng Hợp tác Đầu tư Dự án Asteroid ứng dụng công nghệ Blockchain trên nền tảng giao thức Ethereum, phát triển hợp đồng thông minh cho phép xác lập quyền sở hữu đối với các Tiểu hành tinh, không gian nhất định dựa vào cơ sở dữ liệu độc quyền BlockClaim. Là bước tiến bộ đột phá của công nghệ 4.0 ứng dụng phát triển việc nghiên cứu và khai thác không gian phục vụ sự phát triển bền vững và hòa bình của nhân loại.

Dự án Asteroid ứng dụng công nghệ Blockchain trên nền tảng giao thức Ethereum, phát triển hợp đồng thông minh cho phép xác lập quyền sở hữu đối với các Tiểu hành tinh, không gian nhất định dựa vào cơ sở dữ liệu độc quyền BlockClaim, đây là bước tiến bộ đột phá của công nghệ 4.0 ứng dụng phát triển việc nghiên cứu và khai thác không gian phục vụ sự phát triển bền vững và hòa bình của nhân loại.

Hiện tại, chưa có một cơ chế nào dành cho các nhà khai thác Tiểu hành tinh tiềm năng để có thể xác lập quyền trên các Tiểu hành tinh. Về mặt lý thuyết, một trung tâm dữ liệu tập trung có thể lưu trữ thông tin, thế nhưng ai sẽ là người kiểm soát khối dữ liệu đó, và làm thế nào để có thể lập tức tra cứu thông tin về chủ sở hữu. Một lần nữa, không quốc gia nào có thể xác lập quyền nếu không có một bên thứ ba đáng tin cậy khác can thiệp. Nói cách khác, điều này không thể được thực hiện độc lập mà không có xác nhận quyền sở hữu từ một cơ quan phi hành tinh ngoài cuộc hoặc công nghệ phân phối mã nguồn mở.

Giải pháp mà Asteroid đưa ra là cung cấp một bộ hồ sơ công khai, minh bạch và đảm bảo an toàn sử dụng cơ chế độc quyền BlockClaim® dựa trên giao thức Ethereum.

Theo bà Nguyễn Thị Hải Thu – Phó giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành KH&CN, đây là cơ hội cho doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tiếp cận, nghiên cứu, ứng dụng và triển khai trong tương lai không xa tại Việt Nam. Để thực hiện dự án trên các bên đã ký cam kết thành lập Quỹ Đầu tư triển khai dự án là 100 triệu đô, và sẽ triển khai cuối năm 2018.

Đức Long- Công Thược

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›