CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2022 04:15

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ LĐ-TB&XH có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực

Đó là đánh giá của đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH tổ chức sáng 13/1.

Tham dự hội nghị có: Đồng chí Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Bí thư Đảng ủy Bộ; các Thứ trưởng: Nguyễn Bá Hoan, Nguyễn Văn Hồi; đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ Bộ, Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Bí thư các chi bộ trực thuộc các Đảng ủy cơ sở, Văn phòng Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực

Theo báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 do đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ trình bày, 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH và các cấp ủy cơ sở tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm, Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai nghiêm túc việc học tập, nghiên cứu, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện công tác tuyên truyền sau Đại hội Đảng lần thứ XIII, trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, cung cấp thông tin, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ.

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Cùng với đó là chỉ đạo, triển khai kịp thời, nghiêm túc và có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có chuyển biến thực sự; chú trọng đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị; hệ thống quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị, chương trình công tác toàn khóa, hàng năm của các đảng bộ, chi bộ đều được rà soát, sửa đổi, bổ sung; cấp ủy một số đảng bộ, chi bộ có biến động về nhân sự được kiện toàn kịp thời, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với tổ chức đảng; công tác quản lý đảng viên được tăng cường (về nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ mối liên hệ với nhân dân nơi cư trú, tham gia học tập nghị quyết, cam kết học tập Chỉ thị 05, Nghị quyết TW 4 khóa XII...) theo đúng Kế hoạch, yêu cầu của Đảng ủy Khối.

Đến nay, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị của Bộ đều được tham gia học tập; các đảng bộ, chi bộ đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị số 05-CT/TW tiếp tục được triển khai theo Kết luận số 01-KLTW của Bộ Chính trị.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ, phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ, phát biểu tại Hội nghị

Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai kịp thời, đồng bộ với nhiều hình thức phong phú. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được triển khai nghiêm túc, kịp thời. Các cấp ủy trực thuộc đã bám sát phương hướng, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ trình bày báo cáo tại Hội nghị

Công tác dân vận được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức phong phú; hầu hết các đơn vị đều gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí”. Phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức tiếp tục đổi mới theo hướng gần dân, tôn trọng dân, nâng cao chất lượng công vụ để phục vụ Nhân dân. Lãnh đạo các đoàn thể phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn cơ quan, xây dựng khối đoàn kết, phát huy dân chủ, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Bộ LĐ-TB&XH trong năm qua, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhấn mạnh: Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ LĐ-TB&XH năm vừa qua đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực, đặc biệt trong việc thực hiện các chương trình hành động. Mặc dù không có nguồn lực lớn về số lượng đảng viên nhưng Đảng bộ Bộ đã nỗ lực, chủ động, phát huy được tinh thần nêu gương của các đảng viên để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đã tạo được cú hích lớn về việc chủ động nắm bắt, tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp; hỗ trợ và duy trì sự ổn định, phát triển cho doanh nghiệp; góp phần bảo đảm an sinh xã hội đất nước.

Năm 2022: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Đỗ Việt Hà đề nghị Đảng ủy Bộ  cần tiếp tục quan tâm ổn định tư tưởng chính trị, quán triệt việc học tập sâu sắc các quy định mới của Đảng; tích cực triển khai, thực hiện chuyển đổi số trong sinh hoạt Đảng; linh hoạt, sáng tạo trong cách thức triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao tinh thần nêu gương của đảng viên…

Đồng chí Đỗ Việt Hà và đồng chí Lê Tấn Dũng trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng cho 8 đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ LĐ-TB&XH.

Đồng chí Đỗ Việt Hà và đồng chí Lê Tấn Dũng trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng cho 8 đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ LĐ-TB&XH.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ nêu rõ: Năm 2022, Đảng uỷ Bộ và các cấp uỷ trực thuộc sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng uỷ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IX; đồng thời phối hợp với Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ triển khai đồng bộ các giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022, lập thành tích chào mừng 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Trọng tâm là tập trung lãnh đạo thực hiện Chương trình công tác của Bộ năm 2022; bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về lao động, người có công và xã hội. Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng thể chế gắn với thực thi nghiêm pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và bảo đảm hội nhập, phù hợp với những tiến bộ và cam kết quốc tế, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội.

Đồng chí Lê Tấn Dũng tặng Giấy khen của Đảng ủy Bộ cho 08 đảng bộ, chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021

Đồng chí Lê Tấn Dũng tặng Giấy khen của Đảng ủy Bộ cho 08 đảng bộ, chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021

Tại hội nghị, Đảng ủy Bộ cũng đã tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng cho 8 đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ LĐ-TB&XH; tặng Giấy khen của Đảng ủy Bộ cho 8 đảng bộ, chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021. Đồng thời phát động đợt thi đua chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng và 15 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

THÙY HƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh