THỨ BA, NGÀY 09 THÁNG 08 NĂM 2022 11:01

Công ty BSR thay đổi loại hình doanh nghiệp

Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn vừa ra thông báo, từ ngày 1.7.2018, Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn chính thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn với tên gọi Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

 

Như vậy, kể từ ngày 1.7.2018, các cơ quan, đơn vị, khách hàng, đối tác thực hiện giao dịch, phát hành hóa đơn tài chính cho Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn theo thông tin nêu trên. Những thông tin cũ về Công ty TNHH một thành viên Lọc- Hóa dầu Bình Sơn không còn giá trị pháp lý kể từ ngày 1.7.2018.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất có vốn đầu tư trên 3 tỷ USD.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất có vốn đầu tư trên 3 tỷ USD.

 6 tháng đầu năm 2018, BSR sản xuất được 3,56 triệu tấn sản phẩm; tiêu thụ đến gần 3,6 triệu tấn thành phẩm, thực hiện đến 57% kế hoạch năm. Doanh thu ước đạt 55.359 tỷ đồng, thực hiện 71% kế hoạch năm; nộp NSNN đạt 5.809 tỷ đồng, đạt gần 70% kế hoạch năm. Công ty ước lợi nhuận sau thuế thu khoảng 2.947 tỷ đồng, tương đương 84,7% chỉ tiêu đặt ra cho cả năm 2018.

 

 

 Ngày 21.6.2018, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2018. 

ĐÔNG HẢI

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh