THỨ TƯ, NGÀY 18 THÁNG 05 NĂM 2022 02:35

Công ty Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

Trong 2 ngày 13 và 14/5, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh) đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tuyển dụng bổ sung 300 lao động vào làm việc.

Theo đó, Formosa Hà Tĩnh  có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt này có trình độ từ THPT đến đại học, bao gồm các chuyên ngành: Điện, cơ khí, công nghệ thông tin, ngành kỹ thuật, bảo vệ...

Phỏng vấn trực tiếp

Phỏng vấn trực tiếp

Hình thức tuyển dụng thông qua phỏng vấn trực tiếp, lao động được tuyển chọn vào công ty sẽ được sắp xếp tại các bộ phận thích hợp dựa trên năng lực, kinh nghiệm của mỗi người.

Trong đó, lao động thuộc hệ THPT đến cao đẳng là 277 người và hệ đại học 23 người. Những lao động trúng tuyển sẽ được thông báo sau 10 đến 15 ngày.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh