THỨ NĂM, NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2021 08:00

Cử tri mong muốn Chính phủ khẩn trương thực hiện gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng

(Dân sinh) - Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 58, sáng 13/7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV phán ánh cử tri và Nhân dân đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Hội đồng bầu cử quốc gia, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tổ chức thành công cuộc bầu cử trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,60%. Cử tri và Nhân dân mong muốn các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sau khi trúng cử cần thường xuyên liên hệ, tiếp xúc, gắn bó với cử tri và Nhân dân; thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; thực hiện đúng chương trình hành động đã báo cáo trước cử tri; lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh trung thực với Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Cử tri và Nhân dân hoan nghênh Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sớm ban hành chương trình hành động cụ thể đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống; kiện toàn, sắp xếp các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước. Mong muốn Quốc hội khóa XV tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu, nhất là đại biểu chuyên trách; xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan nhà nước thật sự tinh gọn, không chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách nền hành chính, cải cách tư pháp.

Cử tri và Nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, có biện pháp kịp thời, hiệu quả hơn nữa trong việc thu hồi tài sản tham nhũng; tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống "chạy chức, chạy quyền"; loại bỏ ra khỏi bộ máy Nhà nước những cán bộ thoái hóa, biến chất.

Cử tri mong muốn Chính phủ khẩn trương thực hiện gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp

Cử tri và Nhân dân cảm nhận sâu sắc thời gian vừa qua, Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, nỗ lực thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân. Đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm đề ra và thực hiện quyết liệt các biện pháp "5K + vaccine". Việc thành lập Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 đã thu hút được sự quan tâm, nhiệt tình ủng hộ của đông đảo người dân, doanh nghiệp và đồng bào ta ở nước ngoài. Cử tri và Nhân dân tiếp tục bày tỏ sự trân trọng, biết ơn những nỗ lực, hy sinh của các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, nhất là của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên ngành y tế, các chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ cơ sở và các lực lượng khác.

Cử tri và Nhân dân mong muốn Chính phủ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách, biện pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Mong muốn Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương khẩn trương thực hiện gói 26.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 góp phần duy trì, tạo việc làm mới, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho Nhân dân.  

Ngoài ra, báo cáo cũng tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và Nhân dân theo các nhóm vấn đề về phát triển kinh tế; an sinh xã hội; văn hóa - xã hội; thực hiện chính sách dân tộc và tôn giáo; quốc phòng và an ninh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực cho biết, Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị 5 nội dung. Trong đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; sớm có đề án tổng thể và nghị quyết chuyên đề về thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, thích ứng với nền kinh tế số. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ để nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo để sớm ban hành các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; kịp thời bổ sung, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đủ mạnh để góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19, minh bạch thông tin về tiếp nhận và sử dụng nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; kiên quyết không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí.

Cử tri mong muốn Chính phủ khẩn trương thực hiện gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Toàn cảnh Phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: Đây là báo cáo định kỳ được trình bày trước Quốc hội, do đó cần cố gắng tổng hợp trung thực, đầy đủ, chắt lọc các ý kiến có được qua tiếp xúc vận động bầu cử, dư luận của Nhân dân qua các kênh của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên; lưu ý phân loại được các nhóm ý kiến, ý kiến đa số và ý kiến khác. Trong đó phản ánh được đánh giá của cử tri và Nhân dân về cuộc bầu cử vừa qua, việc kiện toàn nhân sự ở các cấp chính quyền địa phương và trung ương; vấn đề phòng chống dịch bệnh, việc ban hành và triển khai các nhóm chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, về chiến lược vaccine; đánh giá sự cố gắng của các cấp ủy đảng chính quyền trong phòng chống dịch bệnh lần thứ 4 này; ghi nhận của cử tri và Nhân dân về thành tựu của nhiệm kỳ 5 năm qua và kỳ vọng đối với nhiệm kỳ mới…Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục hoàn thiện báo cáo để bảo đảm chất lượng trình bày trong phiên họp toàn thể được phát thành hình trực tiếp tại Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với 5 nhóm nội dung kiến nghị đề xuất của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các nội dung này đều là những vấn đề hệ trọng, có nội dung liên quan đến đời sống của người dân cần phải triển khai ngay, có những vấn đề cần có lộ trình triển khai trong cả nhiệm kỳ, nhiều nội dung gắn với các vấn đề lớn sẽ được quyết định tại kỳ họp sắp tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, với tinh thần phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đặc biệt là tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để  rà soát, đánh giá kỹ toàn diện các vấn đề được Nhân dân và cử tri cả nước quan tâm, với tinh thần phản ánh trung thực, ý kiến kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước để hoàn chỉnh báo cáo, đảm bảo thống nhất, phù hợp với các nội dung trong báo cáo về vấn đề kinh tế - xã hội sẽ được trình Quốc hội sắp tới. Đồng thời lưu ý tên gọi của báo cáo và thời lượng báo cáo trình bày trước Quốc hội.

CHÂU GIANG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh