THỨ NĂM, NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2022 04:45

Cưỡng chế thu hồi đất thuộc dự án đường Đông Tây

UBND TP. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với các hộ dân không chấp hành quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, không bàn giao mặt bằng để xây dựng công trình đường Đông Tây TP. Buôn Ma Thuột.

Theo đó, UBND TP. Buôn Ma Thuột khẳng định, công tác lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tiến hành tổ chức cưỡng chế thu hồi đất được UBND TP. Buôn Ma Thuột chỉ đạo, thực hiện chặt chẽ, công minh, khách quan, dân chủ và đúng quy định pháp luật hiện hành.

Thực hiện Quyết định số 3188/QĐ-UBND, ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Đông Tây TP. Buôn Ma Thuột, ngày 7/4/2015, UBND TP. Buôn Ma Thuột đã ban hành Quyết định số 1898/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai dự án này.

Để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ liên quan đến Dự án đường Đông Tây, UBND TP. Buôn Ma Thuột đã ban hành các Quyết định số 6822/QĐ-UBND, ngày 28/9/2021, Quyết định số 8289/QĐ-UBND, ngày 22/11/2021, Quyết định số 685/QĐ-UBND, ngày 24/1/2022 về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đường Đông Tây TP. Buôn Ma Thuột của 56 hộ dân và Đình Lạc Sơn có liên quan (tại thôn 1, thôn 2 xã Hòa Thắng).

Đại lộ Đông Tây TP. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk

Đại lộ Đông Tây TP. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk

Ngày 17, ngày 24/2/2022, ngày 2 và 8/3/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các ban, ngành của TP. Buôn Ma Thuột và UBND xã Hòa Thắng, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Thắng, đại diện thôn 1, thôn 2 (xã Hòa Thắng) đã tổ chức họp đối thoại, vận động, thuyết phục 56 hộ dân và Đình Lạc Sơn có đất thu hồi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để triển khai công trình đường Đông Tây TP. Buôn Ma Thuột (địa bàn xã Hòa Thắng). Sau khi vận động, đối thoại, thuyết phục, 21 hộ đồng ý di dời tài sản và bàn giao mặt bằng, còn lại 35 hộ và Đình Lạc Sơn không thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ, không đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước thực hiện dự án.

Đồng thời, ban hành Quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và phê duyệt phương án tổ chức cưỡng chế thu hồi 4.483,5 m2 đất (đợt 1) đối với 6 hộ dân và 1 tổ chức là Đình Lạc Sơn (tại thôn 1, thôn 2 của xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột) để thực hiện công trình đường Đông Tây TP. Buôn Ma Thuột. Thời gian tổ chức cưỡng chế vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 29 đến hết 30/3/2022.

LT - LN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh