THỨ SÁU, NGÀY 09 THÁNG 06 NĂM 2023 05:29

Đà Nẵng: 100% hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu vay vốn đều được hỗ trợ giải quyết kịp thời

Nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo có nguồn lực sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình tăng thu nhập, thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ tín dụng đối với hộ nghèo, cận nghèo và hộ thoát nghèo vay vốn.
Từ nguồn vốn vay giúp các hộ gia đình có nguồn lực sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Từ nguồn vốn vay giúp các hộ gia đình có nguồn lực sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng, năm 2022, Ngân hàng Chính sách xã hội đã phối hợp với các hội, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn thành phố tiến hành thẩm định và giải ngân cho hơn 1.170 lượt hộ vay vốn, trong đó: 769 hộ nghèo, 233 hộ cận nghèo và 169 hộ thoát nghèo, với tổng doanh số cho vay 55.288 triệu đồng. Dư nợ cho vay đối với hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo là 263.673 triệu đồng.

Qua thực hiện cho thấy, 100% hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu vay vốn đều được hỗ trợ giải quyết kịp thời. Nhiều hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được vay vốn với lãi suất ưu đãi 0%, thời gian vay 36 tháng.

Ngoài ra, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đã triển khai cho hộ gia đình có mức sống trung bình theo chuẩn Trung ương vay vốn học sinh, sinh viên cho 390 hộ gia đình vay vốn với số tiền 6.516 triệu đồng và 28 hộ gia đình có học sinh, sinh viên vay vốn để mua máy tính, thiết bị dụng cụ phục vụ học tập trực tuyến với số tiền gần 300 triệu đồng.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng, năm 2023 với mục tiêu thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp giảm nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, TP Đà Nẵng phấn đấu đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn thành phố giảm còn 1,39%/tổng số hộ dân cư; vận động 100% người thuộc hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế có hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế của Nhà nước; hỗ trợ xây mới nhà ở cho 80 hộ nghèo và sửa chữa nhà ở cho 200 hộ nghèo có đất ở hoặc nhà ở nhưng bị xuống cấp, hư hỏng để có chỗ ở ổn định cuộc sống.

Thành phố cũng đặt mục tiêu hỗ trợ 1.500 lượt hộ nghèo, cận nghèo có ít nhất 1 thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm; tổ chức tập huấn đào tạo cho 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, cán bộ thôn, tổ dân phố về chính sách, giải pháp giảm nghèo và quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm…   

TÚ ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh