THỨ HAI, NGÀY 25 THÁNG 09 NĂM 2023 12:32

Đà Nẵng ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu”

UBND TP Đà Nẵng vừa có Quyết định về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố.
Giải thưởng nhằm công nhận và tôn vinh những nhà giáo, gương điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác giảng dạy để nhân rộng và tạo sự lan tỏa trong phạm vi toàn ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Giải thưởng nhằm công nhận và tôn vinh những nhà giáo, gương điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác giảng dạy để nhân rộng và tạo sự lan tỏa trong phạm vi toàn ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Theo đó, đối tượng xét tặng là nhà giáo (giáo viên, giảng viên trực tiếp làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, giảng dạy) trong các cơ sở giáo dục: mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, đại học, trường chuyên biệt, trường của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Theo tiêu chuẩn chung, các cá nhân được xét tặng có đạo đức, phẩm chất tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề; là tấm gương sáng; là nhà giáo mẫu mực, có uy tín trong tập thể sư phạm nhà trường; được đồng nghiệp tín nhiệm; đi đầu trong việc đổi mới phương pháp nuôi dưỡng, dạy học, kiểm tra, đánh giá; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, chất lượng giáo dục được duy trì và giữ vững qua từng năm; được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm học liền kề với năm học được xét khen thưởng.

Đồng thời, có sáng kiến, giải pháp công tác hoặc có bài báo nghiên cứu khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học, sản phẩm sở hữu trí tuệ (bằng độc quyền sáng chế/bằng độc quyền giải pháp hữu ích được cấp huyện (quận), sở, ngành hoặc tương đương trở lên công nhận; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành, các hoạt động đoàn thể; thực hiện tốt các chủ trương của thành phố; chăm lo, hỗ trợ cho học sinh, sinh viên cá biệt, có hoàn cảnh khó khăn một cách hiệu quả; tham gia tốt các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Ưu tiên nhà giáo có tâm huyết và thâm niên gắn bó với nghề; có nhiều thành tích đóng góp nổi bật cho ngành Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài các tiêu chuẩn chung, đối với từng đối tượng sẽ có những quy định riêng cụ thể…

Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố nhằm công nhận và tôn vinh những nhà giáo, gương điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác giảng dạy để nhân rộng và tạo sự lan tỏa trong phạm vi toàn ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Qua đó, khơi dậy tinh thần “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong mỗi cá nhân đang làm việc trong ngành Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng; tạo động lực để các nhà giáo ngày càng yêu nghề, phục vụ tốt hơn nữa cho sự nghiệp "trồng người"… 

TÚ ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh