THỨ NĂM, NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2021 11:04

Đà Nẵng: Chỉ những cơ sở giáo dục ở địa bàn có cấp độ dịch 1, 2 mới được tổ chức dạy học trực tiếp

Học sinh, học viên lớp 12 trên địa bàn thành phố sẽ đi học trực tiếp từ ngày 22/11. Học sinh, học viên lớp 10 và lớp 11 học trực tiếp từ ngày 29/11.
Đối với học sinh tiểu học, thời gian đi học trực tiếp Sở sẽ có thông báo sau.

Đối với học sinh tiểu học, thời gian đi học trực tiếp Sở sẽ có thông báo sau.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Theo đó, để tổ chức dạy học trực tiếp, các cơ sở giáo dục trên địa bàn phải đảm bảo các yêu cầu quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch khi tổ chức dạy học trực tiếp.

Chỉ những cơ sở giáo dục ở địa bàn có cấp độ dịch 1, 2 mới được tổ chức dạy học trực tiếp; những cơ sở giáo dục ở địa bàn có cấp độ dịch 3, 4 tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến. Khi địa bàn đóng chân có sự thay đổi cấp độ dịch, các cơ sở giáo dục chủ động thay đổi hình thức tổ chức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến và ngược lại.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng, học sinh, học viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên cư trú ở địa bàn có cấp độ dịch 3, 4 sẽ chưa tham gia dạy học trực tiếp. Các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức cho học sinh, học viên học tập tại nhà, phân công giáo viên dạy thay cho giáo viên ở địa bàn có cấp độ dịch 3, 4.

Học sinh, học viên lớp 12 sẽ đi học trực tiếp từ ngày 22/11; học sinh, học viên lớp 10 và lớp 11 học trực tiếp từ ngày 29/11. Riêng đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học, Trung học cơ sở và các học viên khác, thời gian đi học trực tiếp Sở sẽ có thông báo sau. 

BÙI MINH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh